5 07 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                  

 

Katowice, dnia 13 lipca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 32/2016/EW

w sprawie pożaru przenośnika ciągu węglowego W-09 zaistniałego w dniu 05 lipca 2016 r. około godziny 2226 , w Kopalni Węgla Brunatnego KONIN S.A. – odkrywka „Jóźwin”.

W dniu 05 lipca 2016 r., na zmianie III trwającej od godz. 2200 do 600, prowadzono urabianie pokładu węgla brunatnego na O/„Jóźwin”. Urabianie i odstawa urobku odbywała się w układzie KTZ, który składał się z koparek typu ERs-710/1 i Rs-560 współpracujących z przenośnikiem W-09 i dalej ciągiem przenośników węglowych od W-08 do W-02 oraz przekierowaniem urobku z wykorzystaniem koparko-zwałowarki typu ŁZKS - 500.29.5 na plac składowy lub bezpośrednio na załadownię węgla.

Przenośnik taśmowy W-09 typu B-1600 posiadał długość 1430 m i był wyposażony w taśmę typu ST 2500-14/7-H+A1-1600 o szerokości 1600 mm, której prędkość przesuwu wynosiła 5,24 m/s.

Od godz. 1930 urabiany węgiel był transportowany na plac składowy. Z uwagi na potrzebę przesterowania układu do współpracy z załadownią węgla, o godz. 2224 został wstrzymany układ, co spowodowało także zatrzymanie przenośnika W-09. Około godz. 2226 operator główny koparki Rs-560 zauważył pożar przenośnika taśmowego W-09 w odległości ok. 270 m od koparki w kierunku stacji napędowej. Poinformowany o pożarze dyspozytor odkrywki „Jóźwin”, powiadomił osoby kierownictwa i dozoru odkrywki, w tym sztygara zmianowego oddziału JG-3 oraz zakładową straż pożarną. Sztygar zmianowy oddziału JG-3, skierował na miejsce pożaru ładowarkę i udał się w rejon pożaru. Obsługa koparek Rs-560 i ERs-710/1 wraz z operatorem przenośników przy pomocy gaśnic śniegowych i pianowych, rozpoczęła gaszenie ognia. Około godz. 2240 na miejsce pożaru przybyła jednostka zakładowej straży pożarnej, która kontynuowała akcję gaszenia przenośnika i po około 15 min. pożar ugaszono, a ładowarka, zasypała węglem końce palącej się taśmy. W akcji gaszenia i dogaszania pożaru brały udział dwie jednostki straży pożarnej. Akcja gaszenia pożaru przenośnika W-09 zakończona została o godz. 2355.

Pożar objął około 30 m przenośnika W-09, spaleniu uległo 60 m taśmy przenośnikowej oraz zniszczeniu uległo 15 zestawów krążników górnych oraz cztery zestawy krążników dolnych. Ponadto przepaleniu uległa wiązka czterech przewodów: dwóch teletechnicznych, sterowniczego i zasilania 500V, znajdujących się po prawej stronie przenośnika W-09, oraz dwa górnicze przewody oponowe 6kV biegnące po lewej stronie przenośnika: jeden zasilający koparkę Rs-560 i jeden rezerwowy.

W czasie prowadzenia akcji pożarowej nikt nie został poszkodowany.

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru przenośnika W-09 było ognisko zapalne powstałe na skutek zatarcia łożyska dolnego krążnika, w wyniku czego doszło do powstania wysokiej temperatury i zapłonu elementów palnych przenośnika.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego PAK KWB „KONIN” S.A. odkrywka Jóźwin, w części dotyczącej odstawy węgla z wykorzystaniem ciągu technologicznego KTZ, w skład którego wchodzą: koparka Rs-560 oraz przenośnik taśmowy W-09, z określeniem następujących warunków wznowienia ruchu:

-   zabezpieczyć skutecznie przed niezamierzonym uruchomieniem napędy koparki Rs-560 oraz przenośnika taśmowego W-09, do czasu doprowadzenia stanu technicznego przenośnika taśmowego W-09 do zgodności z dokumentacją techniczną.

-   dokonać komisyjnego odbioru przenośnika do ruchu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na podstawie protokołu odbioru technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry