5 08 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                    

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  10 sierpnia 2018 r.

 INFORMACJA Nr 56/2018/EW

 w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 5 sierpnia 2018 r. ok. godz. 1145 w PAK KWB Adamów S.A na odkrywce Adamów, któremu uległ operator koparki wielonaczyniowej.

Wypadek zaistniał w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów w odkrywce Adamów na pierwszym poziomie nadkładowym. Zdejmowanie I poziomu nadkładowego prowadzono koparką wielonaczyniową SchRs 800/2 współpracującą z samojezdnym przenośnikiem gąsienicowym. Urobek przerzucano na przenośnik taśmowy nadkładowy N-1.

W dniu 5 sierpnia 2018 r. (niedziela) na zmianie trwającej od godziny 600 do godziny 1400 skierowano do obsługi koparki wielonaczyniowej cztery osoby – operatorów maszyn podstawowych,  z których jeden został wyznaczony jako przodowy.

Do godziny 1100 prowadzono zdejmowanie nadkładu, po czym nastąpiło zatrzymanie przenośnika taśmowego nadkładowego N-1.  W związku z awarią na przesypie przy zwałowarce stanął cały ciąg KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka). Z powodu nieplanowanej przerwy w zdejmowaniu nadkładu przodowy dał polecenie przejazdu koparką SchRs800/2 o około 20 m. Przejazd prowadzony był równolegle do przenośnika N-1 w rejon dalszej pracy koparki. Podczas przejazdu koparki, w rejonie członu 201 przenośnika N-1,  nastąpiło uszkodzenie kabla sterowniczego blokady przenośnika. Przodowy wydał polecenie uruchomienia ciągu KTZ w trybie awaryjnym tzn. bez blokady, a sam przystąpił do naprawy kabla. Podczas tej czynności nastąpiło porażenie prądem elektrycznym przodowego, powodując jego upadek. Pozostali pracownicy widząc leżącego zatrzymali koparkę i po dobiegnięciu do niego wyrwali z jego dłoni przewód elektryczny. Po stwierdzeniu braku pulsu i oddechu przystąpili do reanimacji. Poszkodowany odzyskał  oddech, a następnie świadomość. Po przyjeździe karetki kopalnianej z pomocą kolegów przeszedł do karetki, która przewiozła go do szpitala w Turku.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym było samodzielne naprawianie zerwanego przewodu elektrycznego pod napięciem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry