5.09.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa GOW-17/gem-206/2014

Katowice, dnia 8.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 17/2014 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 05.09.2014 r., o godz. 1602,w komorze K-19 na wysokości pasa P-66, w bloku C-III pola C oddziału górniczego G-61, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ pracownik Przedsiębiorstwa Usług Górniczych i Budowlanych BUD Sp. z o. o. w Częstochowie, Oddział w Lubinie – górnik strzałowy, lat 52, pracujący w górnictwie 29 lat

W dniu 05.09.2014 r. na zmianie II WSP (trwającej od godziny 1100 do godziny 1800), w rejonie pasów P-67 i P-68 oddziału górniczego G-61, pracownicy firmy PUGiB wykonywali m.in.:

 • wybieranie transport urobku z pasa P-69 ładowarką typu LKP-0805 o nr 4 do wozu odstawczego znajdującego się w komorze K-19 przy pasie P-64,
 • załadowanie i odpalenie otworów strzałowych w pasie P-67 z komory K-19 materiałem wybuchowym przez dwóch górników strzałowych.

Roboty były nadzorowane przez sztygara górniczego z firmy PUGiB.

Przed godz. 1600, operator ładowarki LKP-0805 nr 4 transportował komorą K-19 (łyżką w kierunku jazdy) urobek z pasa P-69 do wozu odstawczego oczekującego w rejonie pasa P-64. Spąg komory K 19, wznosił się od pasa P-66 w kierunku pasa P-68 pod kątem 4,5º oraz był lekko zawodniony spływającą wodą. Podczas jazdy z urobkiem komorą K-19, na wysokości pasa P-66, operator dostrzegł po prawej stronie ładowarki (przeciwległej do kabiny) światło lamy górniczej. Zatrzymał ruch ładowarki, opuścił łyżkę na spąg wyrobiska, udał się w kierunku światła i znalazł pracownika leżącego na spągu wyrobiska, pomiędzy kołami ładowarki. Przybyły na miejsce wypadku sztygar górniczy prowadzący zmianę, powiadomił telefonicznie o wypadku dyspozytora, informując, że poszkodowany został przejechany przez ładowarkę i nie daje oznak życia. Wezwany na miejsce wypadku lekarz-ratownik z JRGH w Sobinie stwierdził zgon poszkodowanego.

Trwa badanie okoliczności wypadku.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wymiary: wysokość ok. 3,5 m w rejonie łyżki ładowarki i ok. 2,3 m w rejonie ciągnika ładowarki oraz szerokość ok. 4,0 m. Strop wyrobiska zabudowany był obudową kotwiową.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przejechanie górnika strzałowego prawym przednim kołem ładowarki.

Wstępnie ustalono, że do wypadku przyczyniło się przebywanie górnika strzałowego w oznakowanym wyrobisku z ruchem maszyn górniczych o utrudnionej widoczności.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. „Polkowice - Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

 • eksploatacji ładowarki typu LKP-0805 o numerze 4 PUGiB i numerze fabrycznym 009/2012, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego ładowarki, w aspekcie wykonania jej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a w szczególności:
  •  sprawności układów hamulcowych,
  • sprawdzenia zgodności obszaru widoczności z kabiny operatora ładowarki podczas jej ruchu w kierunku jazdy z podniesioną łyżką wypełnioną urobkiem z dokumentacją techniczno-ruchową ładowarki, 
  • wpływu stanu technicznego ładowarki na zaistniały wypadek śmiertelny.

Ponadto, nakazał przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:

 • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego ładowarki typu LKP-0805 o numerze 4 PUGiB i numerze fabrycznym 009/2012, w aspekcie wykonania jej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a w szczególności:
  •  sprawności układów hamulcowych,
  • sprawdzenia zgodności obszaru widoczności z kabiny operatora ładowarki podczas jej ruchu w kierunku jazdy z podniesioną łyżką wypełnioną urobkiem z dokumentacją techniczno- ruchową ładowarki, 
  • wpływu stanu technicznego ładowarki na zaistniały wypadek śmiertelny.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry