5 09 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                           

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  13 września 2018 r.

 INFORMACJA Nr 61/2018/EW

 w sprawie wypadku zbiorowego 3 wypadki lekkie, zaistniałego w dniu 5.09.2018 r. o godzinie 2235 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w ścianie E-4, w pokładzie 505/1 na poziomie 900 m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 91, 93 i 95. Pokład 505/1 o miąższości 3,35÷4,01 m i nachyleniu 10÷200, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I grupy skłonności węgla do samozapalenia. W stropie pokładu 505/1 zalega warstwa piaskowca o grubości 19,6÷27,7 m. W spągu pokładu występuje łupek ilasty (0,5÷2,36 m) lokalnie z laminami węgla, który przechodzi w łupek piaszczysty. Skały stropowe posiadają wytrzymałość na ściskanie Rc-40,5÷76,8 MPa oraz dużą skłonność do iskrzenia zapalającego metan przy urabianiu mechanicznym. Wyposażenie kompleksu ścianowego stanowiły: 143 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-JZR-12/38-POz WII wyposażonych w osłony czoła ściany i osłony przejścia, kombajn ścianowy typu KSW 880EU/3,3kV oraz przenośnik ścianowy zgrzebłowy typu Rybnik-850. Oświetlenie ściany stanowiło 21 opraw oświetleniowych typu ŚWIT-08T/230/25. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła 3,65m, nachylenie wzdłużne150 a poprzeczne 30, Przez ścianę o długości około 213 m i wysokości do 3,7 m, przewietrzaną systemem na „U”, przepływało powietrze w ilości około 1210 m3/min.

W dniu 5.09.2018 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się od godziny 1800, w rejon ściany E-4 skierowano zespół 18 pracowników, do robót związanych z wydobyciem. Około godziny 2235, podczas urabiania kombajnem typu KSW-880EU/3,3kV (od sekcji nr 130 w dół), w okolicy sekcji o nr 112, z czoła ściany odspoiła się bryła węgla, która uderzając o nadstawki PZS rozbiła się na dwie części. Jedna z nich wpadła do trasy PZS a druga część bryły o wymiarach 0,65 m x 0,9 m x 1,3 m przemieściła się do pola obchodowego i staczając się uderzyła 3 pracowników przebywających w polu obchodowym w sekcjach 95, 93, 91. Sztygar dozorujący roboty, przebywał w tym czasie wraz z przodowym ściany w rejonie sekcji 100-101, zablokował pracę przenośnika ścianowego i kombajnu w ścianie. Zorganizował pierwszą pomoc poszkodowanym, poinformował o zdarzeniu dyspozytora kopalni a następnie wycofał wszystkich pracowników ze ściany i zabezpieczył miejsce zdarzenia.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został poinformowany o zdarzeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 5.09.2018 r. o godzinie 2337.

Wg wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego (3 wypadki lekkie) było uderzenie bryłą węgla odspojoną z ociosu czoła ściany w trakcie urabiania kombajnem, która staczając się przemieściła się po przenośniku ścianowym i nadstawkach do pola obchodowego dla załogi.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry