godło Polski
PL EN

5.10.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-19/gg- 26/2009

Katowice, dnia 9.10.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2009 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 5.10.2009 r. o godzinie 902 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy w Zabrzu.

Wypadek zaistniał w ścianie n73 w pokładzie 408/4 na poziomie 850 m. Pokład 408/1 o grubości do 3,5 m i nachyleniu do 180, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana n73 o wysokości do 3,5 m i długości 241 m, prowadzona systemem przekątnym z zawałem stropu, uruchomiona została w dniu 8.07.2009 r. Ścianę wyposażono w obudowę zmechanizowaną typu BW-17/43 POz1, kombajn typu KGS-600S i przenośnik zgrzebłowy typu Rybnik 850. Odstawę urobku realizowano przenośnikiem zgrzebłowym typu PATENTUS-PAT 205, zabudowanym w chodniku n73, a następnie przenośnikami taśmowymi na poziom 850 m, do zbiorników retencyjnych przy szybie IV.

W dniu 5.10.2009 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 630, ściana n73 została obłożona do wydobycia. Sztygar oddziałowy oddziału GG–3–M, skierował między innymi 3 osobowy zespół górników do wykonania obudowy indywidualnej w ścianie, przy chodniku n73. Po urobieniu odcinka ściany przy chodniku n73 i przekładce napędu głównego przenośnika, górnicy przystąpili do zabudowy stropnicy drewnianej, stanowiącej obudowę indywidualną, pomiędzy sekcją obudowy zmechanizowanej, a obudową chodnikową. Po zabudowie dwóch stojaków hydraulicznych typu HSHC 40W2, rozpoczęli zabudowę kolejnego trzeciego stojaka. Około godziny 902, podczas wykonywania obudowy indywidualnej w ścianie przy skrzyżowaniu z chodnikiem n73, górnik został uderzony w głowę stojakiem hydraulicznym typu HSHC 40W2, pochwyconym przez zgrzebło, będącego w ruchu przenośnika podścianowego. W wyniku uderzenia górnik doznał zmiażdżenia czaszki, wypadnięcia gałki ocznej prawej oraz złamania podstawy czaszki, a około godziny 1000 lekarz stwierdził jego zgon.

Prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie pracownika w głowę stojakiem hydraulicznym typu HSHC 40W2, pochwyconym przez zgrzebło, będącego w ruchu przenośnika podścianowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:
    a) stojaka hydraulicznego typu HSHC 40W2 o numerze fabrycznym 465,
    b) pistoletu zasilającego stojaki hydrauliczne,
    stosowanych w rejonie skrzyżowania ściany n73 w pokładzie 408/4 z chodnikiem n73 na poziomie 850 m.
  2. Zabezpieczyć uszkodzony mechanicznie stojak hydrauliczny typu HSHC40W2 o numerze fabrycznym 465 oraz pistolet zasilający w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowana jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry