5.11.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.11.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 88/2009/EW

w sprawie wypadku urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 5.11.2009r. o godzinie 500, w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego KG-4 – lat 35, pracujący w górnictwie 15 lat.

Wypadek zaistniał w dowierzchni 19a, około 6m na północ od ściany XVIIIa, w pokładzie 510/II (warstwa przystropowa) na poziomie 680m.

Pokład 510/II w warstwie przystropowej, o grubości do 2,4m i nachyleniu 4 – 6o, zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Dowierzchnię 19a wykonano w obudowie typu ŁPP9/V29/A w I stopniu podwyższenia, z rozstawem odrzwi co 1,0 i 0,75m, stabilizowanej rozporami wieloelementowymi dwustronnego działania z opinką wykonaną z siatek zgrzewanych opiętych płótnem. Obudowa na odcinku 20m przed frontem ściany wzmocniona została podciągami drewnianymi podbudowanymi stojakami stalowymi typu Valent.

W dniu 04.11.2009r. na zmianie D, trwającej od godziny 2330 do godziny 600 dnia 05.11.2009r., ściana obłożona była do wydobycia. Po zakończeniu robót eksploatacyjnych, około godziny 200, sztygar zmianowy oddziału KG-4 skierował 2 pracowników do prac związanych z zabudową stojaków typu Valent w dowierzchni 19a przed frontem ściany. Około godziny 500, podczas przebudowy stojaka stalowego, przodowy, który nie stosował wymaganych w kopalni ochron oczu, został uderzony w lewe oko odłamkiem skalnym opadającym ze stropu wyrobiska lub też uderzył się o element wyposażenia wyrobiska. Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanemu współpracownik. Po przewiezieniu do szpitala i wykonaniu szczegółowych badań, stwierdzono u niego uraz mechaniczny gałki ocznej.

Przyczyną wypadku, wg wstępnych ustaleń, było uderzenie górnika przodowego w lewe oko odłamkiem skalnym opadającym ze stropu lub uderzenie się o element wyposażenia wyrobiska.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Katowicach zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie stosowania środków ochrony oczu oraz właściwego ich doboru w zależności od wykonywanej pracy.
  2. Z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku, zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry