5 11 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                    Katowice, dnia 17 listopada 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 58/2016/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 5.11.2016 r. o godzinie 850 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie.

Pożar zaistniał w chodniku VII w pokładzie 207 na poziomie 500 m, przewietrzanym prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny. Niemetanowy pokład 207 o miąższości od 4,4 m do 5,5 m i upadzie do 5o, w rejonie chodnika VII zaliczony został do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, pierwszego stopnia zagrożenia wodnego oraz czwartej i piątej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Chodnik VII stanowił wyrobisko przyścianowe eksploatowanej ściany nr 553 i utrzymywany był wzdłuż zrobów zawałowych ściany nr 554, której eksploatację zakończono w maju 2016 r. 

W dniu 5.11.2016 r. około godziny 713 stwierdzono sukcesywny wzrost stężeń tlenku węgla do wartości 188 ppm, zarejestrowany na czujniku gazometrii automatycznej w chodniku VII. Występowanie stężeń gazu zostało potwierdzone pomiarami ręcznymi. W ociosie południowym chodnika VII, w odległości około 226 m przed frontem ściany nr 553 stwierdzono miejsce zagrzewania się węgla. Załoga została wycofana. W rejon skierowano kopalniane zastępy ratownicze.  O godzinie 850, po potwierdzeniu utrzymywania się w opływowym prądzie powietrza stężeń tlenku węgla powyżej 26 ppm, kierownik działu wentylacji - zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego rozpoczął akcję przeciwpożarową. W ramach akcji prowadzono aktywne gaszenie pożaru poprzez zlewanie wodą miejsca stwierdzonego samozagrzania węgla. Wyznaczono miejsca zabudowy tam izolacyjnych na wypadek konieczności wyłączenia wyrobiska z sieci wentylacyjnej oraz wtłaczano wodę w ocios wyrobiska. Po ustabilizowaniu się stężeń tlenku węgla w atmosferze kopalnianej na poziomie poniżej 26 ppm oraz spenetrowaniu wyrobisk strefy zagrożenia, o godzinie 1633 Kierownik Akcji zakończył jej prowadzenie. Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, było samozapalenie się węgla pokładu 207 w ociosie południowym chodnika VII.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry