5 11 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                              

 Katowice, dnia 12 listopada 2019 r.

INFORMACJA Nr 73/2019/EW

W sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 05.11.2019 r., o godzinie 209 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu uległ pracownik firmy REMA-GAD Sp. z o.o.

Wypadek miał miejsce w drążonym przez firmę REMA-GAD Sp. z o.o. chodniku badawczym, w pokładzie 301, partia „Brzezinka”, na poziomie 500 m. Drążenie wyrobiska prowadzono przy użyciu kombajnu chodnikowego typu SM-130, produkcji IBS-Industrie-Bergbau-Service GmbH, zasilonego ze stacji transformatorowej typu MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM, poprzez wyłącznik stycznikowy typu RE-22 i stację wielostycznikową typu OSWCA.1-8/0/2/1/1/a/A, wchodzących w skład instalacji elektrycznej o napięciu 1000 V.

W dniu 5.11.2019 r., zatrudniony na zmianie „IV”, pracownik firmy REMA-GAD Sp. z o.o., zamierzał załączyć wyłączniki mocy, będące na wyposażeniu kompaktowej stacji sterowania kombajnu chodnikowego. W tym celu o godzinie 209 nacisnął, zainstalowany na obudowie tej stacji, przycisk załączający obwód o napięciu 230 V. Jednocześnie, przy użyciu wybieraka, zainstalowanego obok przycisku, próbował załączyć wyłączniki mocy. W wyniku prowadzenia tych czynności, prawdopodobnie uległ porażeniu prądem elektrycznym.

Pracownikowi niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, po czym przetransportowano go pod szyb i wydano na powierzchnię. Lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: „z wywiadu porażenie prądem z utratą przytomności, w czasie badania przytomny w dobrym kontakcie logicznym, wydolny krążeniowo i oddechowo”. Po badaniu wstępnym pracownika przewieziono do wielospecjalistycznego szpitala w Jaworznie.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym pracownika był jego bezpośredni kontakt z obudową kompaktowej stacji sterowania kombajnu chodnikowego, która z niewyjaśnionych przyczyn znajdowała się pod napięciem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał:

eksploatację instalacji elektrycznej o napięciu 1000V, zasilanej z ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM nr kopalniany Tr-301S, zabudowanej w pochylni transportowej Brzezinka, oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:

 • przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, zasilanej z ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM nr kopalniany Tr-301S,
 • przeprowadzić kontrolę ciągłości uziemiających przewodów ochronnych oraz pomiary rezystancji uziemienia systemu uziemiających przewodów ochronnych instalacji elektrycznej, zasilanej z ognioszczelnej stacji transformatorowej typu
  MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM nr kopalniany Tr-301S,
 • przeprowadzić ponowny komisyjny odbiór techniczny instalacji elektrycznej, zasilanej z ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM nr kopalniany Tr-301S i w oparciu o wyniki tego odbioru, uzyskać ponowne zezwolenie na oddanie do ruchu tej instalacji.
 1. Nakazał Przedsiębiorcy - TAURON WydobycieA.:
 • zabezpieczyć przekaźnik mikroprocesorowy typu PM, będący na wyposażeniu ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM o numerze kopalnianym Tr-301S, zabudowanej w pochylni transportowej Brzezinka i zasilającej instalację elektryczną 1000V w chodniku badawczym oraz przeprowadzić przez jednostkę specjalistyczną, badanie stanu technicznego tego przekaźnika,
 • zabezpieczyć przekaźnik kontroli izolacji typu PKI-M i przekaźnik mikroprocesorowy nadprądowy typu PMN-1E, będące na wyposażeniu rozrusznika stycznikowego typu RE22 o numerze fabrycznym 11045/2011, wchodzącego w skład instalacji elektrycznej 1000V w chodniku badawczym, zasilanej ze stacji transformatorowej typu MAR-X-1-630/6/1000/X/X PM o numerze kopalnianym Tr-301S oraz przeprowadzić przez jednostkę specjalistyczną, badanie stanu technicznego tych przekaźników,
 • zabezpieczyć przekaźnik kontroli ciągłości PE typu SBEx-s_N, zabezpieczenie upływowe typu CR-100 i zabezpieczenie typu MICOM, będące na wyposażeniu ognioszczelnej stacji wielostycznikowej typu OSWCA.1-8/0/2/1/1/a/A o numerze fabrycznym 14/2013, zabezpieczające instalację 1000V, zasilającą skrzynię aparatury elektrycznej kombajnu chodnikowego typu SM-130 oraz przeprowadzić, przez jednostkę specjalistyczną, badanie stanu technicznego tych zabezpieczeń,
 • zabezpieczyć skrzynię aparatury elektrycznej typu KR-KS270/1 o numerze fabrycznym 12202// rok produkcji 04/2012, będącej na wyposażeniu kombajnu chodnikowego typu SM-130, eksploatowanego w chodniku badawczym oraz przeprowadzić, przez jednostkę specjalistyczną, badanie stanu technicznego tej skrzyni,
 • wyniki badań niezwłocznie przekazać dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry