5.12.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.12.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 73/2012/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 5 grudnia 2012 r., około godz. 2200, w KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ górnik, pracujący w górnictwie 7 lat.

Wypadek zaistniał w Chodniku 346, w pokładzie 620, na poziomie 550 m. Wyrobisko o wysokości 3,5 m i szerokości 4 m, wykonano w obudowie typu ŁP8/V29. W wyrobisku znajdowała się między innymi instalacja elektryczna 500 V, służąca do zasilania demontowanego kombajnu chodnikowego typu Am-50.

W wyrobisku prowadzone były prace transportowe, związane z wydawaniem elementów demontowanego przenośnika taśmowego typu Gwarek-1000, przy użyciu kolejki podwieszanej z napędem własnym.

W dniu 5 grudnia 2012 r. na zmianie C, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału KG-3 skierował do Chodnika 346 dwuosobową brygadę pracowników do prac związanych z transportem elementów demontowanego przenośnika taśmowego typu Gwarek-1000.

Około godziny 2200, w czasie gdy ruch kolejki został zatrzymany jeden z pracowników brygady transportowej dotknął niezaizolowanych żył odciętego przewodu elektroenergetyk- cznego, leżącego na spągu, doprowadzając prawdopodobnie do zwarcia, w wyniku czego został poparzony łukiem elektrycznym.
Wskutek oddziaływania wysokiej temperatury łuku elektrycznego, górnik doznał poparzenia kłębu prawej ręki oraz poparzenia okolicy palca IV i V ręki prawej.

Według wstępnych ustaleń przyczyną poparzenia górnika było oddziaływanie wysokiej temperatury łuku elektrycznego, powstałego na skutek zwarcia pozostających pod napięciem niezaizolowanych żył przewodu elektroenergetycznego.

Kierownik ruchu zakładu górniczego KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach nie powiadomił Dyrektora OUG w Katowicach o zaistniałym wypadku.

Dyrektor OUG w Katowicach w dniu 7 grudnia 2012 r. o godz. 840 został telefonicznie powiadomiony przez poszkodowanego o poparzeniu łukiem elektrycznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry