6 01 2016

W chodniku ścianowym 6, na południowy-wschód od ściany 4, w pokładzie 502 wd., na poziomie 1030 m, miał miejsce pożar w wyniku samozagrzania się węgla w stropie wyrobiska. Z zagrożonego rejonu wycofało się 34 pracowników, bez użycia aparatów ucieczkowych.

do góry