6 02 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                            

Katowice, dnia 14 lutego 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 5/2018/EW

o wypadku lekkim – oparzenia łukiem elektrycznym – zaistniałym w dniu 06.02.2018 r. około godz. 1410, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, przy skrzynce łączeniowo-rozdzielczej 500 V typu SLR-B-05/300.3, któremu uległ elektromonter p/z, lat 34, pracujący w górnictwie 12 lat. 

Wypadek lekki – oparzenia łukiem elektrycznym zaistniał w dniu 06.02.2018 r., przy skrzynce łączeniowo - rozdzielczej 500 V typu SLR-B-05/300.3 zabudowanej przy ociosie północno-wschodnim komory K-20, pomiędzy pasami P-15 i P-17 w polu RU-VII/1 oddziału górniczego G-3, na poziomie 970 m. Wysokość wyrobiska wynosiła około 3,9 m, a szerokość około 3,9 m, nachylenie ociosu wynosiło około 30°, spąg był równy i suchy.

W dniu 06.02.2018 r. na zmianie II, trwającej od godz. 1100 do godz. 1730, sztygar zmianowy oddziału elektrycznego E-5 skierował elektromontera do obsługi urządzeń elektrycznych w oddziale górniczym G-3. Elektromonter otrzymał od sztygara zmianowego oddziału górniczego G-3 polecenie rozpoznania możliwości przeniesienia skrzynki SLR-B o 15 m w kierunku pasa P-17, z uwagi na planowane roboty strzałowe. Około godziny 1410, elektromonter, z nieustalonych przyczyn, bez uprzedniego wyłączenia napięcia zasilającego sieć 500 V i właściwego zabezpieczenia, otworzył pokrywę czołową skrzynki SLR-B i prawdopodobnie manipulując przy podstawie bezpiecznikowej trójfazowej z wkładkami bezpiecznikowymi, spowodował zwarcie międzyfazowe oraz doziemne. Powstały w wyniku zwarcia łuk elektryczny oparzył skórę ręki prawej, klatkę piersiową i okolicę twarzy po stronie lewej elektromontera. Sztygar zmianowy górniczy udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zorganizował jego przejazd pod szyb i na powierzchnię, a następnie został on przewieziony do Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli.

Przyczyną wypadku - oparzenia łukiem elektrycznym, było zwarcie elektryczne międzyfazowe i doziemne, spowodowane wykonywaniem prac przy urządzeniu znajdującym się pod napięciem 500 V.

Do wypadku przyczyniły się:

  • wykonywanie prac przy urządzeniu będącym pod napięciem 500 V, bez uprzedniego wyłączenia napięcia, upewnienia się o braku jego obecności oraz właściwego zabezpieczenia tego stanu,
  • nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy przy urządzeniu elektrycznym.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w części dotyczącej eksploatacji skrzynki łączeniowo-rozdzielczej typu: SLR-B-05/300.3 o numerze fabrycznym 4820/SLR, produkcji ZP-H ELEKS Sp. z o. o. w Głogowie, zabudowanej w komorze K-20 pomiędzy pasem P-15 i P-17 wraz z przewodem zasilającym typu OnGc-G 3x95 mm2 o długości około 30 m, z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku zwarcia wewnętrznego i oddziaływania łuku elektrycznego. Ponowną eksploatację skrzynki łączeniowo-rozdzielczej typu SLR-B-05/300.3 oraz przewodu zasilającego typu OnGc-G 3x95 mm2, uzależnił od usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku zwarcia i działania łuku elektrycznego, doprowadzenia stanu technicznego skrzynki łączeniowo-rozdzielczej do zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta, wykonania niezbędnych pomiarów technicznych przewodu zasilającego, a następnie dokonania odbioru technicznego oraz uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry