6 02 2019

Pożar na powierzchni w budynku sortowni, w kanale kablowym dostycznikowni 500 V RK,  likwidowanego Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla, w którym firma Pol Invest Group Sp. z o.o. prowadziła prace spawalnicze związane z rozbiórką budynku. Akcja pożarowa, w której brało udział 9 jednostek straży pożarnej, została zakończona o godz.1420.

do góry