6 03 2017 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                      

Katowice, dnia 15 marca 2017 r.

INFORMACJA Nr 13/2017/EW

o wstrząsie górotworu o energii 2x104 J i wypadku zbiorowym (2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałymi w dniu 6 marca 2017 r. o godzinie 2057 w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Sośnica w Gliwicach.

Wstrząs górotworu i wypadek zbiorowy zaistniały w rejonie drążonego przez oddział GRP1 chodnika i103 w pokładzie 405/2 na poziomie 950 m.

Pokład 405/2 o grubości od 3,0 m do 3,55 m, nachyleniu do 12°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 405/2 zalega 3,8 m iłowca z wkładkami piaskowca i mułowca, 3,8 m piaskowca gruboziarnistego, 1,4 m mułowca laminowanego piaskowcem, 1,2 m piaskowca, natomiast w spągu 3,6 m mułowca i 4,4 m piaskowca.Drążenie chodnika i103 w pokładzie 405/2 rozpoczęto w dniu 20 stycznia 2017 r.,z przecznicy C9 na poziomie 950 m. Wyrobisko, drążone kombajnem chodnikowym typu AM-50z-w, przewietrzane było wentylacją lutniową kombinowaną, Na początkowym odcinku o długości 138 m wyrobisko wykonano w obudowie typu ŁP12/V32/4/A HŁ CORR i ŁP10/V32/4/A HŁ CORR z rozstawem odrzwi 0,5 m lub 0,75 m. Dalsze drążenie prowadzono w obudowie typu ŁP10/V32/4/A HŁ CORR z rozstawem odrzwi 0,5 m. Odrzwia obudowy stabilizowane były rozporami dwustronnego działania typu TR. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe zgrzewane typu zaczepowego. Do dnia 6 marca 2017 r. chodnik i103 w pokładzie 405/2 wykonano na długości 167,5 m przy docelowej wynoszącej 1230 m. Na odcinku od 150 m wyrobiska do jego przodka wyznaczona została strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami. Chodnik i103 objęty został metodą kompleksową oceny stanu zagrożenia tąpaniami.

W dniu 6 marca 2017 r. na zmianie „D1” rozpoczynającej się o godzinie 1730, w rejonie drążonego chodnika i103 w pokładzie 405/2 zatrudnionych było 11 pracowników. Po urobieniu calizny kombajnem chodnikowym, pięcioosobowy zespół górników oddziału GRP1 przystąpił do zabudowy odrzwi obudowy typu ŁP10/V32/4/A HŁ CORR. O godzinie 2057, w trakcie montażu łuków ociosowych, w rejonie wyrobiska wystąpił wstrząs górotworu o energii 2x104 J. W wyniku wstrząsu 2 górników zatrudnionych w przodku zostało uderzonych odspojonymi z czoła przodka bryłami skalnymi. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanych wywieziono na powierzchnię, a następnie przewieziono do Gliwickiego Centrum Medycznego w Gliwicach oraz do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Zgodnie z informacją lekarską jeden z górników doznał otwartego złamania w 1/3 trzonu dalszej kości piszczelowej oraz złamania 1/3 trzonu dalszej kości strzałkowej prawej, a drugi urazu wielomiejscowego, stłuczenia powłok głowy, klatki piersiowej, kończyn dolnych oraz otarcia naskórka.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie górników zatrudnionych w przodku bryłami skalnymi odspojonymi z czoła przodka wskutek wstrząsu górotworu o energii 2x104 J.

W związku z zaistniałym wstrząsem i wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał w dniu 7 marca 2017 r. decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia chodnika i103 w pokładzie 405/2 na poziomie 950 m, do czasu zweryfikowania ustaleń projektu technicznego drążenia wraz z technologią wykonywania robót, w zakresie rygorów dotyczących zagrożenia tąpaniami oraz drążenia wyrobiska
w pogorszonych warunkach górniczo - geologicznych, przez zespół do spraw tąpań, obudowy i kierowania stropem w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu tąpań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry