Wyższy Urząd Górniczy                                              Katowice, dnia 13.09.2011 r.
Departament Warunków Pracy
OWP-20/gem-23/2011

I N F O R M A C J A Nr 20/2011 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 6 września 2011 r. około godziny 2301 w KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-1, lat 33, pracujący w zakładzie górniczym 9 lat.

Wypadek zaistniał w komorze oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-1, przy kanale numer 1, na poziomie 970 m, w odległości około 2000 m od szybu R-I. Komora zlokalizowana była przy chodniku W-321. Wykonywano w niej prace związane z naprawami, obsługami technicznymi (przeglądami) oraz remontami samojezdnych maszyn górniczych.

Wymiary komory wynosiły: szerokość ok. 7 m, długość ok. 20 m i wysokość ok. 4,6 m. Strop oraz ociosy były zabezpieczone obudową kotwową, siatką typu „MM” i pokryte torkretem. Spąg był równy, wybetonowany i suchy. Po obu stronach kanału numer 1, pod stropem zabudowane były sprawne lampy oświetleniowe. W odległości ok. 20 m od narożnika kanału numer 1, po prawej stronie, pomiędzy stanowiskiem remontowym nr 1 i 2, zlokalizowana była wnęka o wymiarach: długości ok. 7 m, szerokości ok. 8 m i wysokości ok. 4,6 m, w której dokonywany był podział pracy, znajdował się punkt zborny załogi i miejsce pracy sztygara.

W dniu 06.09.2011 r. sztygar zmianowy zatrudniony był na zmianie III (Wielozmianowego Systemu Pracy) od godz. 1800 do 130, dla nadzorowania pracy w komorze przeglądowo-naprawczej oddziału maszyn dołowych C-1. Po zjeździe na dół, sztygar w miejscu podziału pracy wyznaczył 17 pracownikom zadania do wykonania. W oparciu o wstępne rozpoznanie ustalono, że podczas tej zmiany dwóch mechaników zmontowało z felgi i opony koło pomiędzy stanowiskiem remontowym numer 1 i numer 2, przy użyciu wciągnika elektrycznego zabudowanego nad stanowiskami. Koło pozostawiono w pozycji leżącej na spągu przy kanale nr 1. Około godz. 2300 z nie wyjaśnionej przyczyny nastąpiło promieniowe rozerwanie wewnętrznej powierzchni opony typu MICHELIN X Mine D2, rozmiar 29.5R25 i numerze fabrycznym UPY 1793U8A tego koła. Koło było przygotowane do wymiany na zmianie IV, w ładowarce typu TORO 0010 LP znajdującej się na stanowisku nr 4, kanału przeglądowo-naprawczego nr 2. W wyniku rozerwania opony nastąpiło dynamiczne przemieszczenie się koła, które uderzyło (przygniotło) sztygara powodując u niego liczne obrażenia wewnętrzne. O godz. 2301 ślusarz mechanik powiadomił o zaistniałym zdarzeniu dyspozytora. W wyniku odniesionych obrażeń, pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej przez pracowników i lekarza ratownika z JRGH w Lubinie, poszkodowany zmarł. O godz. 2348, lekarz stwierdził jego zgon.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której polecił:

  1. Wykonanie, przez uprawnioną jednostkę oceny stanu technicznego koła o rozmiarze opony 29.5 R25 i numerze fabrycznym UPY 1793U8A MICHELIN X Mine D2, celem ustalenia przyczyny rozerwania opony i wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 06.09.2011 r. o godz. 2301, w KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.
  2. Przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających, określonych w pkt. 1, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry