6.11.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.11.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 89/2009/EW

w sprawie wypadku, bez ustalenia stopnia ciężkości (uraz kręgosłupa), zaistniałego w dniu 6 listopada 2009 r. o godz. 950 w zakładzie górniczym PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni, któremu uległ nadsztygar ds. BHP, lat 53, zatrudniony w górnictwie 32 lata.

Wypadek zaistniał w głównej rozdzielni węgla PGE Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A na pomoście poziom +7,0 m n.p.t. w przejściu dla ludzi urządzonym wzdłuż trasy przenośnika taśmowego TW – 2.4. Główna rozdzielnia węgla znajduje się, na północny wschód od odkrywki, w kompleksie obiektów składających się z rozdzielni, sortowni i zasobnika węgla. Węgiel z odkrywki transportowany jest do rozdzielni głównej podwójnym ciągiem przenośników taśmowych, a z rozdzielni dwoma równoległymi przenośnikami TW – 1.4 i TW - 2.4 do zasobnika elektrowni.

W dniu 6 listopada 2009 r. komisja powołana przez dyrektora ds. inwestycji miała dokonać przeglądu obiektu głównej rozdzielni w zakresie sprawdzenia stanu technicznego urządzeń zabezpieczających przed zapyleniem.

Około godz. 900 członkowie komisji zebrali się przy głównej rozdzielni węgla i po omówieniu przez przewodniczącego zadań udali się na drugi poziom rozdzielni, gdzie znajdowały się urządzenia centralnego odkurzacza. Następnie trzech członków komisji, w tym nadsztygar ds. bhp, zeszło niżej na poziom przenośników węglowych celem skontrolowania działania systemu grawitacyjnego przewietrzania. Nadsztygar ds. bhp szedł jako pierwszy. Około godziny 950 przechodząc pomostem przejściowym na poziomie +7 m n.p.t., obok przenośnika TW 2.4, nastąpił na, przysypaną kilkucentymetrową warstwą przepadu węglowego, blachę przykrywająca otwór w betonowej podłodze pomostu o wymiarach 0,72 m × 0,8 m. Skorodowana blacha zarwała się, wskutek czego spadł on z wysokości 6,7 m na poziom terenu na usypaną w tym miejscu pryzmę przepadu węglowego, która zamortyzowała upadek. Otwór w podłodze pomostu do 2007 r. służył jako właz rewizyjny.

W wyniku wypadku nadsztygar ds. bhp doznał złamania L-1 kręgosłupa ze zwężeniem kanału kręgowego i złamania kości kulszowej. Idący za poszkodowanym dwaj członkowie komisji zbiegli klatką schodową w dół do miejsca, gdzie leżał i wezwali karetkę pogotowia, która odwiozła poszkodowanego do szpitala w Bogatyni.

Bezpośrednią przyczyną wypadku był upadek poszkodowanego z wysokości ok. 6,7 m na pryzmę przepadów.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję, w której nakazał:

  • wstrzymać ruch zakładu górniczego, w zakresie ruchu pieszego na pomoście + 7 m w głównej rozdzielni węgla, do czasu zabezpieczenia tego pomostu przed upadkiem z wysokości,
  • zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych przy obsłudze i kontroli urządzeń znajdujących się w głównej rozdzielni węgla.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry