7_10_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 19 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 12/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 7 października 2020 r. około godziny 120 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie, któremu uległ górnik oddziału GRP4-Sz, lat 22, staż pracy w górnictwie 2 lata.

Wypadek śmiertelny zaistniał w drążonej pochylni badawczej 22d w pokładzie 405/1 na poziomie 850 m. Pokład 405/1 o grubości od 3,4m do 5,3m i nachyleniu od 11° do 23°, w rejonie drążonej pochylni badawczej 22d zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego.

Wyrobisko o wysokości 3,8 m i szerokości 8,2 m drążone kombajnem chodnikowym typu R-2000, przewietrzane było wentylacją lutniową kombinowaną z zastosowaniem instalacji odpylającej. Do dnia 7 października 2020 r. pochylnię badawczą 22d wykonano na odcinku około 183 m, po wzniosie do około 15o w odrzwiach obudowy typu ŁPrPJ-8,2/3,8/V36 stawianych co 0,5 m z opinką z siatek stalowych łańcuchowych.

W dniu 7 października 2020 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1545 w czasie prac związanych z drążeniem pochylni badawczej 22d w pokładzie 405/1 nastąpił opad węgla z czoła przodka wyrobiska, powodując dsłonięcie stropu na głębokość około 1,5 m. Na kolejnej zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2045, sztygar oddziału GRP4-Sz skierował 10 pracowników w rejon pochylni badawczej 22d, w tym 5 górników do prac związanych z zabezpieczeniem odsłoniętego stropu w przodku wyrobiska. W tym celu górnicy do stropnic ostatnich odrzwi obudowy podwiesili 2 podciągi stalowe wysunięte na długości około 1,0 m odsłoniętego stropu. Na podciągach w odległości 0,5 m od ostatnich odrzwi umieścili stropnicę obudowy typu ŁPrPJ-8,2/3,8/V36, na której ułożyli siatki stalowe łańcuchowe. Około godziny 120 4 górników około 6,0 m od przodka przystąpiło do skręcania łuku stropnicowego, którego elementy umieszczone były w uchwycie zabudowanym na wysięgniku kombajnu. W tym czasie z przodka odspoiły się bryły węgla, w tym jedna o wymiarach 2,1 m x 1,0 m x 0,6 m, która przemieściła się po spągu i uderzyła jednego z górników.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy oddziału GRP4-Sz zatrudnieni w pochylni badawczej 22d. Nieprzytomny poszkodowany został przetransportowany na noszach do chodnika badawczego 22b w pokładzie 405/1, gdzie przystąpiono do jego reanimacji. Około godziny 207 do chodnika badawczego 22b w pokładzie 405/1 przbył lekarz z zastępem ratowników, którzy przejęli reanimację górnika. Lekarz o godzinie 225 stwierdził zgon górnika.

W opinii lekarskiej z dnia 12 października 2020 r. lekarz zapisał: „uraz głowy - stwierdzono zgon 225”.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie w głowę górnika, przemieszczającą się bryłą węgla odspojoną od przodka.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia pochylni badawczej 22d w pokładzie 405/1, do czasu:

  1. zabezpieczenia nadmiernie odsłoniętego stropu wyrobiska zgodnie z technologią  opracowaną przez Kierownika Działu Górniczego i zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  2. zweryfikowania projektu technicznego drążenia wyrobiska korytarzowego: pochylnia badawcza 22d w pokładzie 405/1 z dnia 27 maja 2020r., w zakresie ustalenia zasad zabezpieczenia czoła przodka z uwzględnieniem aktualnej sytuacji górniczo - geologicznej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry