7 05 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                             

 Katowice, dnia 15 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 32/2018/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 7 maja 2018 r. około godziny 2035  w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Wypadek zaistniał w rozcince badawczej 312 (zbrojonej ściany) na poziomie II.

W dniu 7 maja 2018 r. na zmianie III, rozpoczynającej się od godziny 1800, osoba dozoru ruchu  oddziału górniczego GZL1-Z, skierowała do zbrojonej ściany 312 czteroosobową brygadę górników, w celu montażu nadstawek przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik-850. Montaż nadstawek, w  rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-12/24-POz o numerze 2, należało wykonać przy użyciu wciągarki łańcuchowej, podwieszonej do stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej. W celu podwieszania wciągarki łańcuchowej, jeden z członków  brygady przystąpił do rozparcia sekcji nr 2, poprzez działanie blokiem sterowania pilotowego typu SPk-14, zabudowanym w sekcji nr 1. Przełączenie funkcji na bloku sterującym spowodowało niekontrolowane uwolnienie jednego z przewodów hydraulicznych typu Stecko DN NW10, wprowadzonego do gniazda siłownika hydraulicznego, znajdującego się pomiędzy sekcjami nr 1 i nr 2. Będący pod ciśnieniem, uwolniony przewód hydrauliczny, uderzył końcowym odcinkiem innego pracownika, który w tym czasie przebywał na trasie przenośnika ścianowego w rejonie sekcji nr 2. W wyniku uderzenia pracownik ten doznał obrażeń głowy. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy i wytransportowano na powierzchnię. Lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: „Uraz głowy w okolicy zausznej prawej – pacjent miernie reaguje na bodźce, wydolny krążeniowo i oddechowo”. Poszkodowany został następnie przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było uderzenie pracownika końcowym odcinkiem przewodu hydraulicznego, w wyniku czego pracownik doznał urazu głowy.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej prowadzenia prac związanych ze zbrojeniem ściany 312 w pokł. 206/1, poz. II, w rejonie sekcji od nr 1 do nr 10, do czasu doprowadzenia instalacji hydraulicznej (układu sterowania) sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-12/24-POz nr 1 i nr 2, do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
  2. Nakazał:
  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, wykonujących czynności eksploatacyjne i kontrolne układów hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej, w zakresie bezpiecznego wykonywana tych czynności,
  • zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry