7.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa
GOW/gem-204/2014

Katowice, dnia 11.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 11/2014 śm./EWo wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 7.07.2014r. o godzinie 1505, w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2, któremu uległ górnik p/z, obsługujący przenośnik taśmowy, lat 39, pracujący w górnictwie 20 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2, przy stacji zwrotnej przenośnika taśmowego typu PT-1200 „Nowomag”, numer kopalniany T-15, który wchodził w skład odstawy zbiorczej.

Przenośnik PT-1200 odbierał urobek z przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000, nr kopalniany T-1, wchodzącego w skład odstawy oddziałowej z oddziału GRP-3.

Parametry chodnika łączącego W1-E2 w pokładzie 713/1-2, w miejscu wypadku i wysokość 3,6m, szerokość 4,25m, nachylenie spągu wynosiło około 1o. Wyrobisko w tym miejscu przewietrzane było wentylacją obiegową.

W dniu 7.07.2014r. na zmianie L, sztygar z odziału GRP-3 skierował górnika do pracy związanej z obsługą przesypu przenośników o numerach kopalnianych T-1 i T-15 w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2. Około godziny 1505, górnik wykonując czynności związane prawdopodobnie z regulacją zgarniaka zabudowanego nad dolną taśmą będącego w ruchu przenośnika T-15, przed jego zwrotnią, został pochwycony za prawą rękę, która został wciągnięta pomiędzy dolną taśmę, a zabudowaną pod nią rolkę dociskową przenośnika. Będący w ruchu taśmociąg wciągnął górnika pod dolną taśmę. Jako najbardziej prawdopodobne przyjęto, że ratujący się górnik, w momencie gdy był wciągany pod dolną taśmę, drugą ręką złapał się za linkę awaryjnego wyłączenia ruchu przenośnika T-15 i spowodował jego zatrzymanie o godzinie 1505. Po upływie około 6 minut dochodzący do przesypu ślusarz zauważył wystające spod dolnej taśmy przenośnika T-15 nogi człowieka. Zatrzymał ruch przenośnika, przekręcając pokrętło wyłącznika linkowego w pozycję „STOP” oraz pociągnął linkę awaryjnego wyłączenia ruchu przenośnika T-15. Powiadomił dyspozytora kopalni o wypadku i wezwał pomoc, do ratowania poszkodowanego. Przybyli na miejsce pracownicy, rozcięli górną taśmę przenośnika, co spowodowało jej zluzowanie i uwolnili poszkodowanego. Rozpoczęli akcję reanimacyjną, którą prowadzili do czasu przybycia lekarza.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było wykonywanie przez poszkodowanego, bez zachowania należytej ostrożności, czynności związnych z regulacją dolnego zgarniacza, zabezpieczającego zwrotnię przenośnika taśmowego, podczas jego ruchu. W wyniku tych czynności została wciągnięta jego prawa ręka pomiędzy dolną tamę, a rolkę dociskową przenośnika, co spowodowało uraz narządów wewnętrznych poszkodowanego i jego zgon.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry