7 07 2018-1

W chodniku 555, w pokładzie 510, w rejonie eksploatowanej ściany 555 załoga stwierdziła występowanie dymów, dochodzących od strony dopływu powietrza. Dymy wystąpiły w wyniku zatarcia i zagrzania się taśmy przenośnikowej w napędzie przenośnika typu B1200S, na którym zainstalowano taśmę typu PWG. Zatarcie i zagrzanie nastąpiło w konsekwencji zbyt luźnej taśmy przenośnikowej, co spowodowało zatrzymanie się biegu taśmy przy obracających się bębnach napędowych. W zagrożonym rejonie przebywało 30 pracowników. Załogę wycofano do miejsca z dopływającym prądem świeżego powietrza (23 pracowników wycofało się z użyciem aparatów ucieczkowych).

do góry