7.09.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.09.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 58/2012/EW

w sprawie pożaru budynku młynowni nr 2 oraz wypadku zbiorowego (dwa wypadki lekkie), zaistniałego w dniu 07.09.2012 r. ok. godz. 1450 w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie.

Pożar wystąpił w budynku młynowni nr 2 na powierzchni zakładu górniczego. Budynek młynowni nr 2 usytuowany jest w odległości ok. 2 m, na południe, od budynku nadszybia szybu „Barbara”, a południowa ściana młynowni przylega do niższej części magazynu soli nr 2.

Budynek młynowni o szerokości 20,0 m, długości 36,0 m i wysokości od strony północnej 31,8 m i od południa 25,62 m wykonany został w konstrukcji stalowej, słupowo-ryglowej, opartej na żelbetowych stopach fundamentowych.

Ściany szczytowe i boczne wykonane zostały z cegły silikatowej, a powyżej muru obudowę ścian stanowiły płyty poliestrowe na ryglówce drewnianej. Budynek zadaszony został dwuspadowym dachem symetrycznym, pokrytym papą.

W budynku młynowni nr 2 było 7 poziomów technologicznych oraz dwie klatki schodowe. Wydobyty urobek za pomocą skipu, w szybie „Barbara”, transportowano do budynku młynowni nr 2 dwoma ciągami przenośników taśmowych „F” i „E”.

Od maja bieżącego roku, w budynku młynowni nr 2, prowadzone były prace remontowe konstrukcji stalowej, które wykonywała firmę zewnętrzną PPBH „BANASIAK” z Kłodawy. Roboty remontowe nadzorowane były przez osobę dozoru wykonawcy. Ze strony zakładu górniczego, zgodnie z obłożeniem tygodniowym, na zm. „A” odpowiedzialny był starszy inspektor do spraw wykonawstwa robót (osoba dozoru wyższego), natomiast na zm. „B” z-ca sztygara oddziałowego działu przeróbki mechanicznej (osoba dozoru wyższego).

W dniu 07.09.2012 r. o godz. 700 osoba dozoru PPBH „BANASIAK”, zgłosiła dyspozytorowi kopalni czterech pracowników do wykonywania robót remontowych w budynku młynowni nr 2. Pracownicy ci wykonywali roboty remontowe ściany zachodniej, na poz. +6,12 m, z wykorzystaniem sprzętu do spawania i cięcia gazowego.

Ok. godz. 1450 dyspozytor młynowni przechodząc z dwoma pracownikami klatką schodową zauważyli palącą się belkę ryglówki drewnianej ściany zachodniej budynku, na odcinku ok. 1 m, poniżej miejsca cięcia palnikiem gazowym konstrukcji stalowej przez pracownika firmy zewnętrznej.

O pożarze powiadomiono dyspozytora kopalni. W tym samym czasie, pożar zauważył również pracownik zakładu przeróbczego i powiadomił z-cę sztygara oddziałowego działu przeróbki mechanicznej, który ok. godz. 1455 telefonicznie powiadomił dyspozytora kopalni o zaistniałym zdarzeniu.

Dyspozytor kopalni ok. godz. 1457 powiadomił straż pożarną oraz Kopalnianą Stację Ratownictwa Górniczego. O godz. 1502 telefonicznie wydał polecenie ewakuacji załogi z dołu kopalni szybem „Michał”.

Na polecenie dyspozytora kopalni, o godz. 1503 dyżurny elektryk w GPZ wyłączył zasilanie młynowni nr 2.

O godz. 1505 na teren zakładu przybyła pierwsza jednostka straży pożarnej i przystąpiła do gaszenia pożaru. O godz. 1515 prowadzenie akcji ratowniczej przejął z-ca KRZG i na jego polecenie o godz. 1520 został wyłączony wentylator głównego przewietrzania kopalni. W chwili zaistnienia pożaru w budynku młynowni przebywało 7 pracowników młynowni oraz 4 pracowników firmy zewnętrznej. Z palącego się obiektu ewakuowało się 9 pracowników, natomiast 2 pracowników młynowni, obsługujących urządzenia na poz. +15,12 m, w skutek gwałtownego rozwoju ognia na ścianie zachodniej, zostało odciętych od dróg ewakuacyjnych, usytuowanych przy palącej się ścianie. W wyniku szybkiego przemieszczania się ognia na ścianie zachodniej w kierunku zadaszenia budynku oraz działań jednostek straży pożarnej powstały warunki umożliwiające tym dwóm pracownikom dojście do klatki schodowej, którą samodzielnie ewakuowali się z budynku młynowni nr 2 o godz. 1505. Zostali oni przewiezieni do Szpitala Rejonowego w Kole z podejrzeniem zatrucia dymami pożarowymi. Po przeprowadzeniu badań zostali wypisani w dniu 10 września br., po przebytym zaczadzeniu.

Na dole kopali było zagrożonych łącznie 111 pracowników załogi zakładu górniczego, którzy do godz. 1620 bezpiecznie wyjechali na powierzchnię bez użycia pochłaniaczy ochronnych i aparatów ucieczkowych.

Akcja gaszenia pożaru została zakończona o godz. 1809. Była ona prowadzona przez 12 jednostek: Państwowej Straży Pożarnej z Koła, Ochotniczej Straży Pożarnej i Sekcja Przeciwpożarowej Zakładowej Służby Ratowniczej. O godz. 2150 Państwowa Straż Pożarna w Kole, po zakończeniu działań ratowniczych, protokólarnie przekazała kopalni budynek młynowni.

Przyczyną pożaru zaistniałego w budynku młynowni nr 2 było zapalenie się elementów konstrukcji drewnianej ściany i obudowy poliestrowej ściany zachodniej, w trakcie cięcia stalowej belki palnikiem gazowym.

W wyniku pożaru spaleniu uległa: obudowa z płyt poliestrowych ściany zachodniej oraz w połowie obudowa z płyt poliestrowych ściany szczytowej północnej (po stronie zachodniej), pokrycie, deskowanie dachu młynowni oraz pokrycie i deskowanie dachu przybudówki obiektu młynowni od strony zachodniej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry