7 11 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                       Katowice, dnia 19 listopada 2015 r.

      

INFORMACJA Nr  64/2015/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie) zaistniałym w dniu 07.11.2015 r. ok. godz. 1954 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie w zbiorniku urobku przy szybie L-II, któremu ulegli pracownicy podmiotu zewnętrznego - Konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach (KPRG i BSz), górnik lat 29, pracujący w górnictwie 3 lata oraz młodszy górnik lat 27, pracujący w górnictwie 1,5 roku.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w zbiorniku retencyjnym urobku przy szybie L-II, na poziomie 650 m. Zbiornik rudy miedzi, o wymiarach 6,0 x 4,0 m i głębokości całkowitej 15,3 m, wykonany był w obudowie żelbetowej z okładziną z szyn kolejowych i blach.

W dniu 07 listopada 2015 r. w zbiorniku na głębokości 12 m, dwóch pracowników firmy, górnik i młodszy górnik, usuwało nawisy urobku przy bocznych obudowach zbiornika przed planowanym remontem i konserwacją jego obudowy. Podczas wykonywania ww. robót ok. godz. 1954, pracownicy, prawdopodobnie na skutek obsunięcia się urobku, zostali obsypani.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było przysypanie pracujących w zbiorniku pracowników w wyniku obsunięcia się urobku w zbiorniku węgla.

Poszkodowany górnik został przemieszczony wraz z urobkiem na dno zbiornika, z którego wydostał się samodzielnie na taśmę przenośnika taśmowego zabudowanego pod zbiornikiem. Poszkodowany młodszy górnik został obsypany urobkiem w okolicy kończyn dolnych i unieruchomiony w zbiorniku. Wezwani przez dyspozytora ratownicy z KSRG uwolnili poszkodowanego młodszego górnika. Lekarz-ratownik udzielił pomocy lekarskiej poszkodowanym, a następnie górnik i młodszy górnik zostali wywiezieni na powierzchnię i odwiezieni karetkami pogotowia odpowiednio do Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie i do Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Tam poszkodowani zostali przebadani i zaopatrzeni medycznie, a następnie udali się do domów.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 07.11.2015 r. oględzin miejsca wypadku, wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej użytkowania przez firmę Konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach środków chroniących przed upadkiem z wysokości (drabiny sznurowej, szelek bezpieczeństwa i amortyzatorów bezpieczeństwa z nieczytelnymi danymi producentów, nie zawierającymi między innymi danych odnośnie typu i daty produkcji).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry