8 09 2023

     Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia             Katowice, dnia  13 marca 2024 r.

INFORMACJA Nr 9s/2023/EW

o wypadku śmiertelnym, spowodowanym opadem brył skalnych ze stropu, do którego doszło w dniu 8 września 2023 r. o godz. 150 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Lubin”, któremu uległ górnik strzałowy, lat 43, pracujący w górnictwie 21 lat.

Do wypadku śmiertelnego doszło na wlocie do Chodn. W-517a z Chodn. W 519 (dalej ,,wlot”) w dniu 8 września 2023 r. ok. godz. 206, w O/ZG „Lubin” w polu LU-XVII/2 oddziału górniczego G-5 (dalej ,,pole”), na głębokości 640 m, w odległości ok. 3 km na południowy-zachód od Szybu L-I.

Pole zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części obszaru górniczego „Lubin-Małomice”. W rejonie pola złoże rudy miedzi o miąższości od 0,4 m do 4,4 m (średnio 3,0 m), zapadające pod kątem 9,5° w kierunku NE, występuje głównie w obrębie serii węglanowej, a w serii piaskowcowej charakteryzuje się dużą zmiennością. 

Eksploatacja złoża w polu prowadzona była systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu J UGN-2. Górotwór w polu zaliczony został do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, do pierwszego i trzeciego stopnia zagrożenia wodnego oraz pierwszego stopnia zagrożenia klimatycznego. Ze względu na dobór obudowy skały stropowe zostały zaliczone do klasy III. Wyrobiska pola zabezpieczane były obudową kotwową o długości żerdzi 1,8 m, wklejaną na całej długości, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m, wg ustaleń Projektu technicznego obudowy kotwowej dla pola. W rejonie wlotu jako obudowę dodatkową stosowano kotwy wklejane o długości 2,6 m (w siatce ustalanej każdorazowo przez Kierownika Działu Górniczego) oraz stojaki hydrauliczne typu Hydrotech. Dla robót eksploatacyjnych pola opracowane zostały Projekt techniczny eksploatacji oraz Ustalenia do Szczegółowego projektu eksploatacji, które zostały zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej ,,KRZG”). 

Zgodnie z ustaleniami KRZG w okolicach wlotu prowadzona była rozcinka filarów wielkogabarytowych z Chodn. W-519a, W-518a i W-517c w kierunku północnym, tj. w stronę zrobów własnych, wyrobiskami o szerokości około 7 m przy stropie i wysokości zgodnej z ustaloną furtą eksploatacyjną wynoszącą ok. 2,2 m. 

W dniu 8 września 2023 r. na IV zmianie wielozmianowego systemu pracy WSP rozpoczynającej się o godz. 000, górnik strzałowy, pełniący funkcję przodowego pola, wykonywał m.in. kontrolę wlotu po mechanicznej obrywce stropu przed uzupełnieniem obudowy kotwowej. O godz. 150 nastąpił opad brył skalnych ze zrębu na wlocie. Opadające bryły skalne uderzyły górnika strzałowego w głowę i nogi. Częściowo przysypanego rumoszem skalnym poszkodowanego uwolnił operator kotwiarki, który poinformował o zdarzeniu sztygara zmianowego. Poszkodowany został wycofany z rejonu zagrożenia przez współpracowników. 

Działania ratownicze ograniczyły się do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przez lekarza-ratownika oraz przetransportowania go przez ratowników pod szyb i na powierzchnię. Poszkodowanego przewieziono karetką pogotowia do SOR Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, gdzie o godz. 625 nastąpił jego zgon.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie i przysypanie przodowego bryłami skalnymi odspojonymi i opadłymi do wyrobiska ze zrębu stropowego.

Do wypadku przyczyniły się:

  • wejście na skrzyżowanie W-519/W-517a przed uzupełnieniem obudowy po wykonanej obrywce mechanicznej stropu na tym skrzyżowaniu; osłabienie spękanego fragmentu zrębu poprzez dynamiczne oddziaływanie organu SWB w trakcie obrywki mechanicznej stropu skrzyżowania W-519/W-517a;
  • prowadzenie, bez wymaganego przepisami bezpośredniego nadzoru osoby dozoru ruchu zakładu górniczego, prac związanych z usuwaniem zagrożenia powstałego na skrzyżowaniu W-519/W-517a, począwszy od wykonania w tym miejscu, wyłącznie na polecenie przodowego, mechanicznej obrywki stropu wyrobiska.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej skrzyżowania Chodn. W-517a z Chodn. W-519 oraz odcinka Chodn. W-519, od ww. skrzyżowania do Chodn. W 518a, do czasu wykonania inwentaryzacji mierniczej miejsca wypadku; wskazania zakresu działań niezbędnych dla zapewnienia stateczności stropu na ww. skrzyżowaniu i odcinku chodnika (ze szczególnym uwzględnieniem zrębu na wlocie do Chodn. W-517a) i ich zrealizowania, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry