8 11 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                          

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia  20 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 63/2017/EW

o zapaleniu się odcinka taśmy po zniszczonym przenośniku taśmowym P-2 zabudowanym w zwałowarce typu ZGOT 11500 o numerze zakładowym Z-47, zaistniałym w dniu 8 listopada 2017 r. o godz.1130, w KWB „Turów” należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie.

Zwałowarka typu ZGOT 11500 o numerze zakładowym Z-47 wycofana została z eksploatacji z powodu jej uszkodzenia przez zaistniałe w dniu 26.09.2016 r. osuwisko na zwałowisku wewnętrznym, które przemieściło maszynę o około 480 m w poziomie i 45 m w pionie. Jej konstrukcja stalowa uległa deformacji wraz ze znacznym pochyleniem całej maszyny w kierunku podłoża. Z uwagi na skalę zniszczeń zwałowarka została wycofana przeznaczona na złom. Poszczególne elementy zwałowarki odcinane były palnikami tlenowo-acetylenowymi. Cięcie wykonywane było z kosza podnośnika montażowego typu PMT40. Do dnia zapalenia taśmy, pocięto i wywieziono około 32% konstrukcji zwałowarki. Zapaleniu uległ fragment taśmy gumowej w przenośniku taśmowym P-2, który przed zniszczeniem przerzucał materiał zwałowy na przenośnik P-3 poprzez lej o wysokości 20 m. Demontaż zwałowarki prowadzony był na podstawie zatwierdzonej technologii demontażu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Z uwagi na niestabilność zdeformowanej konstrukcji zwałowarki oraz zniszczenie podestów i schodów nie było ani możliwości wcześniejszego usunięcia ze zwałowarki elementów palnych, w tym taśm gumowych, ani ich osłonięcia przed spadającymi fragmentami ciętej konstrukcji. Zabezpieczeniem przeciwpożarowym podczas tych robót było 29 sztuk gaśnic oraz wozy bojowe zakładowej straży pożarowej z dwoma cysternami z wodą.

W dniu 08.11.2017 r., na zmianie I kontynuowano cięcie zwałowarki z kosza podnośnika, palnikiem gazowym. W koszu podnośnika przebywali spawacz i pomocnik, tzw. obserwator. Roboty były nadzorowane przez sztygara zmianowego, z którym pracownicy utrzymywali łączność radiotelefoniczną. Około godzinie 1130, podczas cięcia przenośnika P-3 na wysokości około 22 m, nastąpiło opadnięcie rozgrzanych elementów stalowych oraz kropli metalu powstałych w procesie cięcia na taśmę przenośnika P-2. Obserwator zauważył po chwili dymy, a następnie języki ognia na taśmie. Sztygar zmianowy polecił spawaczowi i obserwatorowi gasić pożar z kosza gaśnicami pianowymi i śniegowymi. Jednocześnie, drogą telefonii komórkowej wezwał o godzinie 1215 zakładową straż pożarną. Podczas gaszenia pożaru zużyto wszystkie zgromadzone gaśnice. Przybyłe na miejsce dwie jednostki zakładowej straży pożarnej, wyposażone w dwie cysterny z wodą, przejęły czynności gaśnicze. O godzinie 1230 dowódca zmiany wycofał spawacza i obserwatora oraz przejął kierowanie akcją gaśniczą. Akcja gaszenia i schładzania konstrukcji stalowej zwałowarki trwała do godziny 1450. Podczas pożaru nie było osób poszkodowanych. Spaleniu uległ odcinek taśmy przenośnikowej B-2000 o długości ok. 4,0-6,0 m.

Do akcji gaszenia pożaru taśmy przenośnikowej w złomowanej zwałowarce Z-47, prowadzonej przez pracowników, a następnie jednostki zakładowej straży pożarnej nie wnosi się uwag.

W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca pożaru, stwierdzono, że prace prowadzono w warunkach skrępowanych z zapewnieniem dostatecznych środków przeciwpożarowych.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 08.11.2017 r. około godziny 1240.

Przyczyną pożaru było zapalenie gumowej taśmy przenośnikowej od opadłych rozgrzanych elementów stalowych oraz kropli metalu powstałych w procesie cięcia gazowego leżącej wyżej konstrukcji przenośnika.

W związku z zaistniałym zdarzeniem nie zachodziła potrzeba wydania decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry