godło Polski
PL EN

9.03.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP/5/gg-04/2009

Katowice, dnia 12.03.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 5/2009 śm./EW

w sprawie wypadku zbiorowego (1 śmiertelny i 2 lekkie) zaistniałego w dniu 09.03.2009 r. o godzinie 1905 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK
„Halemba-Wirek” Ruch Wirek w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał w ścianie 19B/II w przystropowej warstwie pokładu 502, w bloku B na poziomie 711 m. Pokład 502 o grubości od 5,5 m do 6,6 m i nachyleniu od 40 do 90 zaliczono do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.
Ściana 19B/II o wysokości do 3,0 m i długości 160 m prowadzona systemem poprzecznym z podsadzką hydrauliczną, wyposażona została w obudowę zmechanizowaną typu Glinik 20/38 Ppz i Glinik-NW-18/32 Pp z podziałką 2,0 m, przenośnik zgrzebłowy typu Rybnik 225/750/65/200/BP/K-200 oraz kombajn typu KGS-560S/2BP/05. W ścianie 19B/II na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 18 do nr 24 występowało zaburzenie zalegania pokładu. W tym miejscu, w części przystropowej zalegał piaskowiec na wysokość do 1,5 m, który zruszany był robotami strzałowymi.

W dniu 09.03.2009 r. na zmianie „B” rozpoczynającej się o godzinie 1230, ściana 19B/II została obłożona do wydobycia. Po wykonaniu postępu około 0,8 m, zatrzymano urabianie i 3 osobowy zespół górników przystąpił do wiercenia otworów strzałowych na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 21 do nr 23. Wiercenie wykonywano wiertarką pneumatyczną typu WUP-22 z żerdzią o długości 2,5 m. Około godziny 1905, podczas wyciągania żerdzi z ostatniego, trzeciego otworu, w rejonie sekcji nr 21, z ociosu odspoiły się bryły piaskowca, z których największa o wymiarach 2,70 m x 0,75 m x 0,40 m uderzyła i przygniotła górnika strzałowego do trasy przenośnika ścianowego. Dwaj pracownicy zostali uderzeni mniejszymi bryłami i doznali lekkich obrażeń. Po wypadku pracownicy zatrudnieni w ścianie, uwolnili przygniecionego górnika i po opatrzeniu ran przetransportowali na powierzchnię.

Lekarz stwierdził zgon górnika strzałowego, wskutek urazu wielonarządowego oraz zmiażdżenia okolic dołu brzucha i rany pachwiny, co spowodowało wykrwawienie.

Przyczyną wypadku zbiorowego (1 śmiertelnego i 2 lekkich) było uderzenie pracowników odspojonymi z ociosu bryłami skalnymi i przygniecenie skałą górnika strzałowego do trasy przenośnika ścianowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać eksploatację pokładu 502 ścianą 19B/II do czasu:
    • wzmocnienia obudowy ściany na odcinku występujących pogorszonych warunków górniczo-geologicznych tj. od sekcji nr 4 do 24, zgodnie z ustaleniami których dokona kierownik działu robót górniczych i zatwierdzi kierownik ruchu zakładu górniczego,
    • usunięcia skutków opadu skał z ociosu w rejonie sekcji od nr 21 do 23,
  2. Wzmocnienia obudowy pola podsadzkowego na odcinkach ściany, na których za tamą podsadzkową występują pustki.
  3. Uwzględnić w technologii prowadzenia robót w ścianie 19B/II w pokładzie 502 wpływ krawędzi pokładu 504, występującej równolegle do frontu ściany.
  4. Opracować metrykę strzałową dotyczącą prowadzenia strzelania zruszającego w ociosie ściany 19B/II w pokładzie 502, z uwzględnieniem przewidywanego postępu ściany.
  5. Określić warunki bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych w ścianie 19B/II w pokładzie 502, w miejscach występujących pogorszonych warunków geologiczno-górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry