9.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 15.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 31/2012/EW

w sprawie wypadku - poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 09.05.2012r. około godziny 850, w Południowym Koncernie Węglowym S.A.ZG Sobieski w Jaworznie, któremu uległ elektromonter oddziału ED-1, lat 27, pracujący w górnictwie 4 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni II (wyrobisku przyścianowym dla ściany 540) w pokładzie 207, na poziomie 500 m - rejon oddziału G-2. Wyrobisko w miejscu wypadku wykonane było w obudowie łukowej typu ŁP11/V32/4/A, o wysokości 3,6 m, szerokości 5,8 m i nachyleniu 1014’.

W dniu 9 maja 2012 r., na zmianie rannej „A” rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału ED-1 skierował do stacji transformatorowej typu IT3Sd/C 630/6/1M elektromontera wraz z pomocnikiem, których zadaniem było, między innymi wykonanie prac związanych z wymianą centralno – blokującego zabezpieczenia upływowego.

Około godziny 850 elektromonter, po wymianie centralno – blokującego zabezpieczenia upływowego przy otwartych drzwiach komory dolnego napięcia i będącej pod napięciem komorze stacji transformatorowej typu IT3Sd/C 630/6/1M, spowodował zwarcie i został poparzony łukiem elektrycznym.

W wyniku zdarzenia elektromonter doznał oparzenia termicznego IIB/III0 głowy, szyi, twarzy, klatki piersiowej, przedramion i rąk. Ponadto istnieje podejrzenie oparzenia dróg oddechowych i spojówek.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku elektromontera było poparzenie łukiem elektrycznym, powstałym wskutek zwarcia, podczas wykonywania prac w komorze dolnego napięcia, będącej pod napięciem stacji transformatorowej, związanych z próbą załączenia wyłącznika mocy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji stacji transformatorowej typu IT3Sd/C 630/6/1M zabudowanej w pochylni II w pokładzie 207 na poziomie 500 m, do czasu:

  • usunięcia skutków zwarcia i doprowadzenia aparatury będącej na wyposażeniu komory dolnego napięcia tej stacji do sprawności technicznej,
  • odbioru technicznego i w oparciu o wyniki tego odbioru uzyskania stosownego zezwolenia na oddanie do ruchu stacji transformatorowej wraz z instalacją elektryczną zasilaną z tej stacji.

ponadto nakazał:

  • bezzwłocznie ponownie przeszkolić elektromonterów zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego w zakresie organizacji i warunków bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z wymianą centralno - blokujących zabezpieczeń upływowych,
  • z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry