9.05.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.05.2013 r.

INFORMACJA Nr 26/2013/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie) – poparzenia twarzy podczas prac spawalniczych, zaistniałym w dniu 09.05.2013 r. o godzinie 015 w zakładzie górniczym PGE GiEK Oddział KWB „Turów”, któremu ulegli:
- spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce, lat 46, pracujący w górnictwie 28 lat,
- mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego, lat 49, pracujący w górnictwie 19 lat.

W dniu 09.05.2013 r., o godz. 030, w zakładzie górniczym Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni, podczas prac spawalniczych miał miejsce wypadek zbiorowy (dwa wypadki lekkie): pierwszy - oparzenia I stopnia twarzy i drugi - oparzenia I stopnia twarzy i II stopnia małżowiny usznej lewej.

Zakład górniczy prowadził wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową, ścianowo-zabierkowym systemem eksploatacji w części zachodniej i centralnej wyrobiska, z równoległym i wachlarzowym postępem robót w kierunku południowym. Pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu pracowali w systemie zmianowym czterobrygadowym. Węgiel i nadkład, urabiane specjalistycznymi wielostanowiskowymi maszynami urabiającymi – koparkami wielonaczyniowymi, transportowane były dalej układem przenośników taśmowych. Koparka wielonaczyniowa kołowa KWK 1200M nr zakładowy K-26 urabiała ścianę złożowo-nadkładową (w 85% złożoną z warstwy węglowej) o wysokości około 19 m, z poziomu +125 na przenośnik C-7.3.

W dniu 08.05.2013 r. około godziny 2030, na zmianie II, nastąpiło uszkodzenie przekładni napędu po stronie lewej taśmy III koparki K-26. Na polecenie sztygara zmianowego, zespół czterech pracowników oddziału m-1 przystąpił do demontażu uszkodzonej przekładni. Rozpoczęte prace były kontynuowane na zmianie III przez kolejny czteroosobowy zespół pracowników. W celu odłączenia wału bębna napędowego od przekładni, należało odkręcić śruby mocujące krążek zabezpieczający przekładnię na wale bębna napędowego. Śruby mocujące krążek zabezpieczający do wału zostały, podczas montażu, zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem poprzez połączenie ich prętem metalowym przyspawanym do łbów śrub – co było niezgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Przed ich odkręceniem należało usunąć pręt metalowy łączący śruby, do czego zamierzano wykorzystać palnik gazowy. Po zapaleniu palnika gazowego przez spawacza i zbliżeniu dyszy palnika do śrub mocujących nastąpił niekontrolowany zapłon nieustalonego czynnika, który spowodował:
- u spawacza maszyn i urządzeń górniczych: oparzenia I stopnia twarzy i II stopnia małżowiny usznej lewej,
- u mechanika maszyn i urządzeń : oparzenia I stopnia twarzy.

Udzielono pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym i poinformowano o zaistniałym zdarzeniu Zmianowego Inżyniera Ruchu – pełniącego obowiązki Dyspozytora Głównego. Z miejsca zdarzenia poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Bogatyni karetką pogotowia ratunkowego.

Przyczyną wypadku zbiorowego (dwa wypadki lekkie) było oddziaływanie termiczne na poszkodowanych płomienia powstałego w wyniku zapalenia nieustalonego czynnika od płomienia palnika gazowego.
Według wstępnych ustaleń do wypadku przyczyniły się:

  • niezgodny z dokumentacją sposób zabezpieczenia śrub M16 x 40 wału bębna napędowego przed samoczynnym odkręceniem, poprzez przyspawanie do sześciokątnego łba śrub pręta Ø10 zamiast użycia podkładki odginanej,
  • używanie otwartego ognia przy pracach remontowo-budowlanych w miejscu, w którym występowały materiały palne i mieszaniny wybuchowe, bez oczyszczenia miejsca spawania z materiałów łatwopalnych i występującego pyłu węgla brunatnego promieniu 5 metrów od miejsca wykonywania tych prac, co było niezgodne „Instrukcją Bezpiecznego Prowadzenia Prac na stanowisku: Spawacz” i „Instrukcją Bezpieczeństwa pożarowego dla Zakładu Górniczego oraz wykonywania prac z użyciem otwartego ognia na maszynach i urządzeniach”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o wypadku w dniu 09.05.2013 r. o godzinie 650.
W toku oględzin, przeprowadzonych w dniu 09.05.2013 r., od godziny 1400 do 2130 stwierdzono naruszenie miejsca wypadku polegające na usunięciu sprzętu spawalniczego używanego podczas robót.
W związku z wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w części dotyczącej eksploatacji koparki KWK 1200 M, nr zakładowy K-26, do czasu doprowadzenia stanu technicznego koparki do zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową koparki KWK-1200M/K-26, SKW nr 19109a, wykonaną w 2000 r. w oparciu o ustaloną bezpieczną technologię wykonywania tych prac.
Ponadto, nakazał oddanie do ruchu wyżej wymienionej koparki kołowej nr zakładowy K 26, na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry