9.06.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.06.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 28/2013/EW

w sprawie wypadku uszkodzenia oka, zaistniałego w dniu 9 czerwca 2013 . o godz. 755 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba - Wirek” Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, któremu uległ górnik, lat 42, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym 2 w pokładzie 418/1 na poziomie 830 m, w odległości około 70 m od skrzyżowania ze ścianą 2, w oddziale górniczym G-2.

Pokład 418/1 o grubości do 2,2 m, nachyleniu do 9°, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik badawczy 2 o wysokości 3,1 m i szerokości 5,1 m, wykonany był w obudowie typu ŁP9/V29/A, z rozstawem odrzwi co 1,0 m, stabilizowanej 9 rozporami dwustronnego działania typu WRG. W wyrobisku zabudowane były przenośniki: zgrzebłowy typu PZP Kobra i taśmowy typu Gwarek 1000, wchodzące w skład układu transportu urobku ze ściany 2 w pokładzie 418/1. Przenośnik taśmowy wyposażony był między innymi w stację zwrotną najazdową typu WARAN z hydraulicznym mechanizmem regulacji położenia bębna.

W dniu 9.06.2013 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godz. 630 sześcioosobowy zespół pracowników oddziału górniczego G-2, zatrudniony był przy pracach remontowych
i czyszczeniu z urobku tras przenośników stanowiących układ transportu urobku ze ściany 2 w pokładzie 418/1. Na polecenie sztygara oddziałowego oddziału G-2 jeden z górników regulował bieg taśmy przenośnika Gwarek 1000 w chodniku badawczym 2, poprzez zmianę położenia bębna, w rejonie stacji zwrotnej najazdowej typu WARAN. Około godz. 755 podczas sterowania dźwigniami rozdzielacza hydraulicznego mechanizmu regulacji położenia bębna, rozerwaniu uległa końcówka wtykowa typu STECKO przewodu wysokociśnieniowego o średnicy 10 mm. W wyniku rozerwania końcówki, górnik uderzony został w twarz strumieniem emulsji wodno - olejowej wypływającej z uszkodzonego przewodu. Wskutek uderzenia górnik doznał urazu oka prawego, w tym oderwania tęczówki od nasady i podwichnięcia soczewki własnej. Górnik był wyposażony w okulary ochronne typu „gogle”.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika strumieniem emulsji wodno - olejowej wypływającej z uszkodzonego przewodu wysokociśnieniowego, w wyniku rozerwania końcówki wtykowej typu STECKO.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał zabezpieczyć do badań przez wyspecjalizowaną jednostkę:

  • uszkodzony przewód wysokociśnieniowy o średnicy 10 mm z mechanizmu regulacji położenia bębna przenośnika Gwarek 1000, zabudowanego w stacji zwrotnej najazdowej typu WARAN, zlokalizowanej w chodniku badawczym 2 w pokładzie 418/1 na poziomie 830m,
  • okulary ochronne typu „gogle” będące na wyposażeniu pracownika, który uległ wypadkowi.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry