9.10.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 16.10.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 53/2014/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 9 października 2014r., około godziny 820 w TW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu uległ młodszy górnik oddziału Pumar Hydraulika Sp. z o.o., lat 24, pracujący w górnictwie 17 miesięcy.


Wypadek zaistniał w polu wyjazdowym ściany 337 w pokładzie 209 na poziomie 500m, stanowiącym między innymi drogę transportu dla wyrabowanych (likwidowanych) sekcji obudowy zmechanizowanej. Likwidację ściany 337 w pokładzie 209 na poziomie 500m prowadzili pracownicy podmiotu – firmy Pumar Hydraulika Sp. z o.o. Wyrobisko o wysokości 4,2m i szerokości około 7,05m, wykonano w obudowie złożonej z prostek V32, posadowionych z jednej strony na stropnicach sekcji obudowy zmechanizowanej, a od strony ociosu, podbudowanych stojakami ciernymi typu SV. W osi wyrobiska zabudowana była trasa kolejki podwieszonej z napędem własnym.

W dniu 9.10.2014r. na zmianie A trwającej od godziny 630, nadsztygar górniczy Pumar Hydraulika Sp. z o.o., skierował młodszego górnika między innymi do prac porządkowych, polegających na transporcie ręcznym zawiesi kolejki podwieszonej.
Około godziny 820, w trakcie wykonywania ręcznego transportu, pracownik poślizgnął się, stracił równowagę i uderzył o niezamkniętą osłonę czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej typu FRS-22/46-2x3055, przygotowanej do transportu. O zdarzeniu poszkodowany powiadomił nadsztygara górniczego około godziny 1040. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przetransportowany pod szyb „Helena”, którym został wydany na powierzchnię, a następnie przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Po przeprowadzeniu badań lekarz stwierdził: stan po urazie gałki ocznej, stłuczenie tkanek oczodołu, rana pełnościenna spojówki, krew w komorze przedniej, wstrząśnienie siatkówki oka lewego, nie określając kwalifikacji wypadku.
O wypadku powiadomiono OUG w dniu 9.10.2014r. o godzinie 1615.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie o niezamkniętą osłonę czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej, po utracie równowagi w wyniku poślizgnięcia się poszkodowanego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.


do góry