Opisy wypadków w 2005

ZESTAWIENIE WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH w 2005

Kopaliny podstawowe
DataZakład górniczyLiczba*Opis

27.01.2005

KWK "Bielszowice"

1

Wstrząs o energii E = 8 x 106 J, który spowodował tąpnięcie i wypadek zbiorowy. W rejonie objętym skutkami tąpnięcia znajdowało się trzech pracowników, z których elektromonter przechodzący chodnikiem podścianowym uległ wypadkowi śmiertelnemu w odległości około 60m przed ścianą. Dwaj górnicy przebywający w ścianie przy chodniku podścianowym ulegli wypadkowi ciężkiemu i lekkiemu.

28.01.2005

KWK "Budryk" S.A. Pracownik PRG w Gliwicach

2

Podczas zabudowy odrzwi obudowy łukowej przekopu z czerpaka ładowarki DBW-1200 zamiast z pomostu roboczego, nastąpiło odspojenie z przodka bryły kamienia o wymiarach 2,4m x 1,3m x 0,5m, która przygniotła głowę górnika przodowego do ładowarki.

11.02.2005

ZG "Lubin"

3

W czasie wykolejenia się wozów osobowych przejeżdżającego pociągu, przechodzący obok pociągu elektromonter został przyciśnięty wykolejonym wozem do ociosu. Elektromonter zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w dniu 03.03.2005r.

06.03.2005

KS "Kłodawa"

4

Podczas zsypywania urobku do otworu wielkośrednicowego 1008 mm na poz. 660 m, górnik operator wpadł do niego na poziom 750 m.

09.03.2005

KWK "Wesoła"

5

Przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie elektromontera obsługującego przenośnik taśmowy Gwarek 1200 przez taśmę transportową w wysięgniku przenośnika.

17.03.2005

KWK "Chwałowice"

6

Podczas próby odblokowania zakleszczonej klapy nad zbiornikiem odmiarowym, sygnalista szybowy został dociśnięty do konstrukcji zbiornika uwolnioną klapą.

15.04.2005

ZG "Lubin"

7

Podczas manewrowania operator ładowarki ŁK-2NCW potrącił przebywającego w wyrobisku stażystę.

28.04.2005

KWK "Makoszowy"

8

Elektromonter zatrudniony w dniu 27.04.br. na zmianie nocnej został znaleziony bez oznak życia w dniu 28.04 br. o godz. 17,20 z oznakami krwotoku, w odległości około 250m od zamkniętego na wejściu wyrobiska o długości 595m z wentylacją tłoczącą. W miejscu znalezienia poszkodowanego atmosfera nie była zdatna do oddychania.

25.05.2005

ZG "Rudna"

9

Podczas ładowania otworów strzałowych MW, opadająca z czoła przodka bryła skalna o wymiarach 3,0m x 0,5m x 0,4m przygniotła górników strzałowych, gdzie jeden doznał obrażeń śmiertelnych, a drugi uległ wypadkowi lekkiemu.

17.06.2005

KWK "Pokój"

11

Podczas kontroli otamowanego rejonu ściany w pokładzie 510 dwóch pracowników działu wentylacji otwarło przełaz w korku przeciwwybuchowym i weszło do otamowanych wyrobisk. Znaleziono ich w odległości 22 m od przełazu.

08.07.2005

KWK "Wujek" Ruch Wujek

12

W czasie transportu elektrowozem LD 30/3 siedmiu wozów z piaskiem Przekątną I o nachyleniu 39 promille, nastąpiło zderzenie z drzewiarką załadowaną rurami podsadzkowymi.

04.08.2005

KWK "Budryk"

13

W czasie czyszczenia przenośnika taśmowego typu PTG 50/1000 będącego w ruchu przez obsługującego go pracownika firmy GPUH "PROGOR" pochwycona została jego ręka pomiędzy płaszczyzną boczną bębna wysypowego a osłoną boczną głowicy wysypowej.

05.08.2005

ZG "Rudna" (zbiorowy: śmiertelny, ciężkie i lekkie)

14

Wstrząs o energii E=6,4x107 J, który spowodował tąpnięcie i wypadek zbiorowy na podziale pracy - jeden wypadek śmiertelny, 3 ciężkie i 13 lekkich.

22.09.2005

KWK "Polska-Wirek"

15

Podczas zawieszania skrzynek teletechnicznych w przekopie nastąpił zawał skał stropowych na długości 4 m. i przysypanie maszynisty lokomotywy. (opis szczegółowy)

28.10.2005

KWK "Ziemowit"

16

W czasie wykonywania opinki stropu w rozcince ściany o wysokości 3,2 m z pomostu roboczego zabudowanego na wysięgniku organu urabiającego kombajnu, nastąpiło odspojenie się ze stropu bryły piaskowca o wymiarach 4x3x1,5 m, która przygniotła górnika kombajnistę. ( opis szczegółowy)

22.11.2005

KWK "Zofiówka" Wypadek zbiorowy

19

Wyrzut metanu i skał. W strefie zagrożenia znajdowało się 96 pracowników, w tym w rejonie oddziału GRP-4 31, a w drążonym chodniku transportowym 16 pracowników. Z zagrożonego rejonu wycofano 93 pracowników. W przodku zostało zasypanych trzech górników, którzy dostali śmiertelnych obrażeń. (opis szczegółowy)

28.11.2005

KWK "Polska-Wirek"

20

Podczas wykonywania transportu kolejką KSP - 32 w upadowej wschodniej o nachyleniu 4 stopnie górnik cieśla przebywający na trasie transportu został uderzony przemieszczającym się zestawem transportowym. W wyniku odniesionych obrażeń pracownik zmarł w dniu 30.11.2005r. (opis szczegółowy)

01.12.2005

ZG "Polkowice- Sieroszowice"

21

Podczas czyszczenia trasy przenośnika taśmowego w pochylni taśmowej na poziomie 790m nastąpiło wciągnięcie ręki robotnika transportowego pomiędzy taśmę a rolkę napinającą.

Kopaliny pospolite

DataZakład górniczyLiczba wypadkówOpis
26.08.2005 Kopalnia Kruszywa "Rakowice" Zielonogórskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. w Opolu

1

W czasie próby przetransportowania 7 metrowego podajnikaz rejonu wydobycia do warsztatu mechanicznego przy użyciuładowarki ŁK i podnośnika widłowego nastąpiło przewrócenie podnośnika, który przygniótł operatora.
02.09.2005 ZG "Przyborowo"

2

Ślusarz mający uruchomić ciąg technologiczny został znaleziony w koszu zasypowym.

* Liczba poszkodowanych (rosnąco)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry