Liczba niebezpiecznych zdarzeń ...

Liczba niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach podziemnych i związane z nimi wypadki w latach 2018 -2020

  LICZBA ZDARZEŃ LICZBA WYPADKÓW
śmiertelnych ogółem
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pożary

16

181)

122)

0

0

0

0

0

0

Zawały

5

5

3

1

0

1

1

0

3

Tąpnięcia

4

6

3

6

6

0

21

64

15

Wybuchy lub zapalenia metanu

2

4

1

0

0

0

0

0

3

Wybuchy pyłu węglowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyrzuty gazów i skał

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Wypływy wody

1

2

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM 29 35 19 7 6 1 22 64 21

1) w tym 1 pożar związany z wybuchem metanu;

2) w tym 1 pożar związany z zapaleniem metanu, poszkodowani w tym zdarzeniem ujęci zostali w "Wybuchach lub zapaleniach metanu".

do góry