Liczba niebezpiecznych zdarzeń ...

Liczba niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach podziemnych i związane z nimi wypadki w latach 2020 -2022

  LICZBA ZDARZEŃ LICZBA WYPADKÓW
śmiertelnych ogółem
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Pożary

121)

6

162)

0

0

0

0

0

1

Zawały

3

8

2

1

2

0

3

5

0

Tąpnięcia

3

3

3

0

1

10

15

9

15

Wybuchy lub zapalenia metanu

1

3

4

0

0

15

3

0

52

Wybuchy pyłu węglowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyrzuty gazów i skał

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wypływy wody

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM 19 20 25 1 3 25 21 14 68

Powyższe dane o wypadkowości nie obejmują 1 pracownika poszukiwanego w związku ze zdarzeniem zaistniałym 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

1) w tym 1 pożar związany z zapaleniem metanu, poszkodowani w tym zdarzenu ujęci zostali w "Wybuchach lub zapaleniach metanu".

2) w tym 2 pożary związane z zapaleniem metanu, poszkodowani w tych zdarzeniach ujęci zostali w "Wybuchach lub zapaleniach metanu".

 

do góry