Liczba niebezpiecznych zdarzeń ...

Liczba niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach podziemnych i związane z nimi wypadki w latach 2019 -2021

  LICZBA ZDARZEŃ LICZBA WYPADKÓW
śmiertelnych ogółem
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Pożary

181)

122)

8

0

0

0

0

0

0

Zawały

5

3

8

0

1

2

0

3

5

Tąpnięcia

6

3

3

6

0

1

64

15

9

Wybuchy lub zapalenia metanu

4

1

3

0

0

0

0

3

0

Wybuchy pyłu węglowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyrzuty gazów i skał

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wypływy wody

2

2

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM 35 35 22 6 1 3 64 21 14

1) w tym 1 pożar związany z wybuchem metanu;

2) w tym 1 pożar związany z zapaleniem metanu, poszkodowani w tym zdarzeniem ujęci zostali w "Wybuchach lub zapaleniach metanu".

do góry