Niebezpieczne zdarzenia - wyrzuty gazów i skał

Wyrzuty gazów i skał w 2015 r.

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 12.08.2015
godz. 1000
KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
0/0/0 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

do góry