Czarny Diament

Nagroda „Czarny Diament” dla Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku

Wręczenie nagrodyW dniu 15 listopada 2008 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody „Czarny Diament” ustanowionej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Nagroda stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw oraz osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu i kraju. Ponadto za całokształt dokonań przyznawane są nagrody specjalne. Wśród laureatów nagrody znalazło się dziewięć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w regionie rybnickim. W tegorocznej edycji nagrodą specjalną został uhonorowany Wyższy Urząd Górniczy oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Ponadto nagrodę specjalną odebrał Adolf Sosna, wiceprezes rybnickiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Wręczenie nagrody Urzędy górnicze zostały nagrodzone za całokształt działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. Statuetkę dla WUG odebrał prezes Piotr Litwa, natomiast nagroda dla OUG w Rybniku została przekazana na ręce dyrektora Zbigniewa Schinohla.

Wręczenie nagrodyDziękując za przyznanie nagrody, Piotr Litwa przypomniał o długoletniej służbie nadzoru górniczego na rzecz całej społeczności górniczej w Polsce. Nawiązał również do wdrożonej w WUG i dwóch okręgowych urzędach górniczej polityki jakości realizowanej w ramach systemu zarządzania jakością ISO.

Nagroda Czarny Diament


Statuetka nagrody przedstawia pień dębu, na którym osadzony jest czarny sześcian symbolizujący węgiel - „czarny diament”. Twórcą projektu jest Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

 

do góry