01 06 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia  21 czerwca 2024 r.

INFORMACJA Nr 25/2024/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 1 czerwca 2024 r. około godziny 455 w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, na stacji materiałowej SMP-1 zlokalizowanej w objeździe E na poziomie 990 m w polu Stefanów, któremu uległ pracownik oddziału przewozu dołowego i odstawy głównej GPD-2, zatrudniony w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Wypadek zaistniał na stacji materiałowej SMP-1, zlokalizowanej w objeździe E na poziomie 990 m w polu Stefanów. Objazd E wykonany jest w obudowie specjalnej zamkniętej ŁPZS 10 z kształtownika V36 w rozstawie 0,5 m stabilizowanej rozporami dwustronnego działania, z opinką wykonaną ze stalowych siatek zaczepowych. Szerokość objazdu E w miejscu wypadku wynosi około 5,32 m, wysokość w osi wyrobiska wynosi około 3,93 m. Objazd E jest wyrobiskiem poziomym - nachylenie 0°.

W dniu 1 czerwca 2024 r. na zmianie IV, rozpoczynającej się o godzinie 030 sztygar oddziału GPD-2 skierował drużynę kolejki podwieszonej do przetransportowania na stację materiałową SMP-1 i załadowania na platformę transportową WPT.018 płyty podnapędowej napędu pomocniczego przenośnika zgrzebłowego ścianowego JOY AFC o wymiarach 6250x2010x(200300) mm i ciężarze około 8,197 Mg. 

Drużyna transportowa składająca się z dwóch pracowników, tj. maszynisty oraz konwojenta, po przetransportowaniu płyty podnapędowej na stację materiałową i ustawieniu jej w pozycji pionowej (na dłuższym boku), na znajdującej się tam platformie, przystąpiła do mocowania płyty do platformy za pomocą łańcuchów ø18 i ø13 ze śrubami rzymskimi M20. Po wstępnym zamocowaniu płyty do platformy, płyta została uwolniona z haków zestawu transportowego, a zestaw został odstawiony poza płytę. Około godziny 455, w trakcie napinania łańcucha mocującego przez przodowego, płyta przechyliła się, a następnie przewróciła się na ocios.

W wyniku tego zdarzenia przodowy brygady transportowej kolejki podwieszonej, znajdujący się pomiędzy platformą i ociosem wyrobiska, został uderzony przewracającą się płytą, w wyniku czego doznał licznych obrażeń. Wezwani przez konwojenta na pomoc inni pracownicy, znajdujący się w pobliżu miejsca wypadku, przetransportowali poszkodowanego na noszach pod szyb S 2.2 i po wyjeździe na powierzchnię około godziny 515, przekazali go lekarzowi dyżurnemu, który udzielił mu pierwszej pomocy medycznej.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było uderzenie pracownika przez przewracającą się płytę. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie w dniu 1 czerwca 2024 r., wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance w części dotyczącej transportu płyty podnapędowej przenośnika ścianowego zgrzebłowego typu JOY AFC, transportowanej z wyrobisk podziemnych na poziomie 990 m w polu Stefanów poprzez szyb S 2.2 na powierzchnię, do czasu sporządzenia odpowiedniej technologii lub instrukcji, zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, której ustalenia będą określały zasady bezpiecznego przeładunku płyty podnapędowej z kolejki podwieszonej na jednostkę taboru kopalnianej kolei podziemnej i w której ustalony zostanie:

  • sposób ustawienia i mocowania płyty do odpowiednio dobranej jednostki taboru kolei podziemnej,
  • sposób zabezpieczenia ładunku przed przemieszczeniem się na środku transportowym,
  • środek ciężkości płyty i jego położenie w stosunku do jednostki taboru tak aby zapewniona była jej stateczność podczas transportu po torach i przy wstawianiu jednostki do klatki urządzenia wyciągowego szybu. 

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w części, w której ruch został wstrzymany może nastąpić po uzyskaniu zgody udzielonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry