Wypadki inne 2024

Opisy innych wypadków w 2024 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 30.01.2024 godz. 2018 KWK „Budryk” 1 szczegółowa treść
2. 26.03.2024 godz. 1235  KWK Silesia 
Firma usługowa Przedsiębiorstwo Szkoleniowe i Górnicze „Silesia” Sp. z.o.o
1 szczegółowa treść
3. 19.04.2024 godz. 102 O/ZG Rudna  szczegółowa treść 
4. 25.04.2024 godz. 2332 O/ZG Rudna
Firma usługowa Przedsiębiorswo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
1 szczegółowa treść
5. 27.05.2024 godz. 855 KWK „Silesia” 1 szczegółowa treść

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

do góry