01_12_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 51/2021/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 1 grudnia 2021 r. około godziny 1815 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, któremu uległ górnik oddziału GRP-1.

 Wypadek ciężki miał miejsce w pochylni K-1, w odległości 7,8 m od skrzyżowania z chodnikiem K-9, w pokładach 362/3 i 363.

Nieskłonne do tąpań pokłady 362/3 i 363 zaliczone zostały do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pochylnia K-1 wykonana została w obudowie ŁP12/V32/4/A i jako jedno z wyrobisk udostępniała pokłady 362/3 i 363. W tym wyrobisku zabudowany był tor jezdny kolejki podwieszonej, przenośnik taśmowy typu PTGm 50/1000 i końcowy odcinek trasy przenośnika typu Intermet-1200, do transportu urobku z drążonego chodnika K-8a przez oddział GRP-1.
W pochylni K-1 po stronie zachodniej wyrobiska, w odległości około 20 m od skrzyżowania z chodnikiem K-9 zorganizowane zostało stanowisko obsługi przenośnika taśmowego typu PTGm 50/1000, zaś w odległości około 6,5 m zabudowany był przesyp urobku z tego przenośnika na przenośnik Intermet-1200.

Pochylnia K-1 krzyżowała się z chodnikiem K-9 w pokładach 362/3 i 363, który łączył się z pochylnią K-2, z której oddział GZL-2 transportował materiały z likwidowanej ściany K-4. Transport prowadzony był kolejkami podwieszonymi z napędem spalinowym pochylnią K-2, chodnikiem K-9, przekopem wznoszącym K-7 w kierunku poziomu 830. Przed wjazdem kolejką z chodnika K-9 do przekopu wznoszącego K-7 należało najpierw wjechać z tego chodnika do pochylni K-1 i przestawić rozjazd do jazdy na wprost.

W dniu 1 grudnia 2021 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału GRP-1 skierował górnika do obsługi przenośnika taśmowego w pochylni K-1, a sztygar zmianowy oddziału GZL-2 do przetransportowania za pomocą kolejki podwieszonej spalinowej  typu DLZ 210F z pochylni K-2 na poziom 830 elektrycznego przewodu kombajnowego 3x70 mm2, skierował dwóch pracowników, tj. maszynistę kolejki oraz konwojenta. Do pomocy przy tym transporcie oddelegowany został pracownik oddziału ED-1.
Po podwieszeniu dwóch odcinków przewodu, ułożonych w formie pętli, za pomocą łańcuchów pod zestaw transportowy kolejki, rozpoczęto ich transport w kierunku poziomu 830. Po dojechaniu do skrzyżowania chodnika K-9 z pochylnią K-1 i przekopem wznoszącym K-7 konwojent kolejki wycofał z pochylni K-1 do chodnika K-9 górnika obsługującego przenośnik taśmowy, a następnie rozpoczęto wjeżdżanie kolejką do pochylni K-1. W tym czasie w pochylni K-1, w rejonie przesypu przenośnika znajdował się rozładowany na spągu, pod trasą kolejki podwieszonej, pojemnik kontenerowy z rynnami przenośnika zgrzebłowego typu SKAT E180W oraz bęben zwrotny przenośnika taśmowego. Po wjechaniu kolejką do pochylni K-1 i przestawieniu rozjazdu do jazdy na wprost rozpoczęto transport w kierunku poziomu 830. Około godziny 1815 transportowany kolejką przewód kombajnowy zaczepił o jedną z rynien przenośnika zgrzebłowego znajdującą się w pojemniku kontenerowym, co spowodowało jego przemieszczenie i uderzenie przebywającego z nieustalonych przyczyn na trasie transportu, górnika oddziału GRP-1. Idący za kolejką konwojent nadał sygnał maszyniście, który zatrzymał kolejkę. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił pracownik oddziału ED-1 i konwojent, a po ułożeniu na noszach rozpoczęto jego transport w kierunku szybu II. W trakcie transportu pod szyb poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz. Po wytransportowaniu na powierzchnię, poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu.

Przyczyny wypadku ciężkiego: 

  • brak zabezpieczenia dojścia do trasy transportu posterunkiem obstawy w chodniku K-9,
  • kontynuowanie transportu pomimo braku wymaganych odstępów między transportowanym przewodem a kontenerem.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Eksploatacji układu transportu kolejką podwieszoną spalinową zabudowanego w pochylni K-1 w pokładzie 362/3 i 363 od cechy 20 m do cechy 45 m tego wyrobiska.
  2. Dalszego transportu przewodu górniczego 3x70 mm2 załadowanego na zestawie kolejki podwieszonej spalinowej typu DLZ 210 F nr kopalniany 18003.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego uwarunkował:

Ad. 1. Usunięciem spod trasy kolejki podwieszonej zalegającego na spągu pojemnika kontenerowego i bębna przenośnika taśmowego.

Ad. 2.  Załadowaniem przewodu górniczego 3x70 mm2 w taki sposób aby jego odległość od spągu na trasie transportu wynosiła nie miej niż 0,3 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry