Wypadki ciężkie 2021

Opisy wypadków ciężkich w 2021 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 09.01.2021 godz. 2255 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 1 szczegółowa treść
2. 12.05.2021 godz. 1001 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 1 szczegółowa treść
3. 18.05.2021 godz. 1800 KWK ROW Ruch Rydułtowy 1 szczegółowa treść
4. 20.05.2021 godz. 1630 O/ZG „Rudna” 1 szczegółowa treść
5. 02.09.2021 godz. 1330 ZG „Potyry” 1 szczegółowa treść 
Łączna liczba poszkodowanych 5 -

2020 | 2019

do góry