02_01_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 2 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 1s/2022/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 2 stycznia 2022 r. około godziny 1800 , w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „DRAHLE III” w miejscowości Drahle, gmina Sokółka, powiat sokólski, woj. Podlaskie, należącym do Przedsiębiorcy Zakładów Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY Spółka Jawna, któremu uległ operator maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych, lat 40, pracujący w górnictwie 7 lat.

Wypadek miał miejsce w granicach obszaru górniczego Drahle III - Pole B/2, w jego północnej części, gdzie prowadzona jest eksploatacja złoża spod lustra wody za pomocą pogłębiarki ssącej o napędzie elektrycznym typu Dopke SVE 1412. Ruch zakładu prowadzony jest na podstawie Planu ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego „DRAHLE III” zatwierdzonego decyzją Dyrektora OUG w Lublinie, obowiązującego na lata 2019-2023.

W dniu 2 stycznia 2022 r. w zakładzie górniczym na pierwszej zmianie prowadzono, pod nadzorem osób dozoru ruchu, eksploatację kopaliny - kruszywa naturalnego i jej przeróbkę. Sztygar prowadzący zmianę skierował 8 pracowników na stanowiska pracy, z których czterech pracowników do prac związanych ze skręcaniem rurociągu tłocznego z pogłębiarki i zalaniem jej pompy głównej. Po wykonaniu powyższych prac na pogłębiarce pozostał jej operator, który prowadził eksploatację do godziny ok. 1800. Pozostali pracownicy udali się do wykonania innych zadań w zakładzie. Około godziny 1750 sztygar prowadzący zmianę II przekazał załodze zadania do wykonania i samochodem terenowym zawiózł operatora pogłębiarki i operatora spycharki na miejsce pracy. W drodze powrotnej miał zabrać operatora refulera ze zmiany I. W związku z tym, że nie było go na brzegu i nie zgłaszał się wywoływany radiowo, sztygar odjechał spod pogłębiarki w celu odstawienia na miejsce pracy operatora spycharki. W tym czasie operator ze zmiany II, idąc przez pierwszy od brzegu przełaz, zobaczył po prawej stronie ciemną plamę na wodzie. Ze względu na słabe oświetlenie dopiero gdy wszedł na drugi przełaz i poświecił w to miejsce latarką, zobaczył w wodzie poszkodowanego. Znajdował się on w odległości około jednego metra od pontonu w pozycji pionowej, a nad poziom wody wystawała jego głowa i kurtka. Poszkodowany nie posiadał założonej kamizelki ratunkowej, co było wymagane podczas przechodzenia z pomostów pontonowych na poziom lądowy. Operator podjął próby wyciągnięcia poszkodowanego, znajdował się on jednak zbyt daleko od pontonów, aby można go było sięgnąć ręką. Przez radio powiadomił sztygarów obu zmian i pozostałych pracowników, że w wodzie pływa człowiek. W tym czasie sztygar zmiany II wraz z pracownikiem, z którym był w samochodzie udali się na miejsce zdarzenia i wyciągnęli na ponton nie dającego oznak życia poszkodowanego. Przybyli na miejsce pracownicy zaczęli udzielać poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych poszkodowany przetransportowany został łodzią na brzeg wyrobiska, gdzie pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził jego zgon. Zwłoki z miejsca wypadku zostały zabrane do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku, przed przyjazdem inspektorów OUG w Lublinie.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było wpadnięcie będącego pod wpływem alkoholu operatora do zbiornika eksploatacyjnego, podczas jego przechodzenia z pogłębiarki na poziom lądowy i jego utonięcie. Przejście z pomostu stałego odbywało się po dwóch niekompletnych przełazach (brak części barierek i łańcuszków zabezpieczających) o szerokości 0,53m, przyspawanych bezpośrednio do rury tłocznej i znajdujących się w odległości 0,8m od siebie, a w końcowym odcinku ok. 1,8m od brzegu, przejście odbywało się po rurze tłocznej DN 350 mm.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie wydał decyzję wstrzymującą ruch odkrywkowego zakładu górniczego „DRAHLE III” w części dotyczącej eksploatacji złoża spod lustra wody przy użyciu pogłębiarki ssącej typu Dopke SVE 1412, w związku z brakiem zapewnienia bezpiecznych warunków dojścia do stanowiska pracy dla operatora pogłębiarki.

Jednocześnie określił warunki wznowienia eksploatacji złoża przy użyciu tej pogłębiarki:

  1. Zapewnić odpowiednie dojście z wyrobiska poziomu eksploatacyjnego w warstwie suchej do stanowiska operatora pogłębiarki umożliwiające bezpieczne poruszanie się po nim lub odpowiednio dobrane 2 jednostki sprzętu pływającego (użytkowana i rezerwowa), które zapewnią bezpieczeństwo osób transportowanych do miejsc i stanowisk pracy.
  2. Po przeprowadzeniu napraw pomostów i uzupełnieniu braków w zabezpieczeniach przed spadnięciem przechodzących z tych pomostów do wody oraz ewentualnej wymianie przełazów na gwarantujące bezpieczeństwo przechodzących dokonać ponownego komisyjnego odbioru technicznego zespołu pogłębiarki wraz z rurociągiem tłoczącym, pomostami i przełazami oraz uzyskać ponowne zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu w obowiązującym trybie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry