Wypadki śmiertelne 2022

Opisy wypadków śmiertelnych w 2022 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 02.01.2022 około godz.1800 Drahle III 1 szczegółowa treść
2. 22.01.2022 godz. 1000 ZG „Prostki-Niedźwiedzkie” 1 szczegółowa treść 
3. 03.02.2022 godz. 101 KWK ROW  Ruch Jankowice 1 szczegółowa treść  
4. 18.02.2022 godz.2030 KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” 1 szczegółowa treść
5. 7.04.2022 r. godz.1230 Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” 1 szczegółowa treść
6. 20.04.2022 godz. 012 KWK „Pniówek” 9 szczegółowa treść
7. 23.04.2022 godz. 339 KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka
(w tym 3 pracowników firmy Zakład Odmetanowania Kopalń)
10 szczegółowa treść
8. 08.06.2022 godz. 756 LW „Bogdanka” 1 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 25  

2021 | 2020 | 2019

do góry