02.06.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.07.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 40/2008

o wypadku zbiorowym (pięć wypadków lekkich) jaki miał miejsce dnia 2.06.2008 r. o godzinie 2316, w polu eksploatacyjnym XI/9 oddziału G-6, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, spowodowanym samoistnym wstrząsem górotworu o energii E = 1,5 x 107J.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w przodkach eksploatacyjnych pola XI/9 oddziału G-6 na poziomie 850 m, w rejonie zachodnich szybów kopalni. W polu tym wybierano złoże rudy miedzi systemem „komorowo-filarowym z ugięciem stropu dla pól zamykających”. Złoże występuje w tym rejonie w stropie piaskowca i w skałach węglanowo-łupkowych cechsztynu, a jego miąższość wynosi od 4,8 m do 6,7 m. W wybieranej części pola XI/9 złoże zaliczono do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do klasy drugiej skał stropowych, a skały spągu do klasy pierwszej skał spągowych. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych w polu XI/9 stosowano kotwy stalowe rozprężne lub wklejane rozprężne o długości żerdzi min. 1,8 m w siatce kotwienia 2,0 m x 2,0 m. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwy o zwiększonej długości żerdzi, obudowę podporową, kotwy linowo-spoiwowe, stropnice płytowe SP, stojaki drewniane i stosy podporowe.

W dniu 2 czerwca 2008 r. o godz. 2316 w polu XI/9 oddziału G-6, w Rejonie Lubina Zachodniego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 1,5x107J, którego epicentrum zlokalizowano w caliźnie, około 10 m przed linią rozcinki, w rejonie projektowanego skrzyżowania komory K-40 z pasem 30. Wstrząs o energii 1,5 x 107J z dnia 2 czerwca 2008 r. spowodował skutki w postaci obsypania ociosów wyrobisk od chodnika C-674 do komory K-31 na wybiegach od pasa przycaliznowego w kierunku czół przodków.

Na podstawie oceny skutków zjawisko zakwalifikowano jako samoistne odprężenie.

W wyniku odprężenia pięciu pracowników znajdujących się w strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami uległo wypadkom lekkim:

  • (1): górnik strzałowy pod ziemią, ładujący otwory strzałowe w ociosach chodnika C-674 z pasa P-30, doznał zawrotów głowy, nudności, wymiotów i szoku pourazowego oraz ogólnych potłuczeń; (poszkodowany przebywał w Szpitalu Miejskim w Lubinie);
  • (2): górnik strzałowy pod ziemią, ładujący otwory strzałowe w ociosach chodnika C-674 z pasa P-30, doznał stłuczenia żeber po stronie lewej, ogólnych potłuczeń i otarć skóry brody; (poszkodowany przebywał w Szpitalu Miejskim w Lubinie);
  • (3): górnik pod ziemią zatrudniony na zmianie jako pomocnik operatora SWK, przebywający w komorze K-37 z pasa P-31, doznał złamania wieloodłamkowego kończyny dolnej prawej i urazu barku prawego; (poszkodowany przebywał w Szpitalu Miejskim w Lubinie);
  • (4): górnik, operator samojezdnych maszyn górniczych przodkowych pod ziemią, zatrudniony na zmianie jako operator kotwiarki SWK, wykonujący pracę w komorze K-37 z pasa P-31, doznał rany tłuczonej skroni lewej i potylicy, rany ciętej nosa oraz ogólnych potłuczeń i otarć naskórka; (poszkodowany przebywa w Szpitalu Miejskim w Lubinie);
  • (5): górnik, operator samojezdnych maszyn górniczych przodkowych pod ziemią, zatrudniony na zmianie jako operator wiertnicy SWW, wykonujący wiercenie otworów strzałowych w komorze K-35 z pasa P-31, doznał rany głowy i ogólnych potłuczeń; (poszkodowany przebywał w Szpitalu Miejskim w Lubinie).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w polu XI/9 oddz. G-6, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego oraz skutków wstrząsu, w dniu 4 czerwca 2008 r. na zmianie I.

Po oględzinach Z-ca Dyrektora OUG we Wrocławiu nakazał decyzją wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej pola XI/9 oddziału G-6, za wyjątkiem robót związanych z usuwaniem skutków odprężenia (w szczególności: przeprowadzenia inwentaryzacji stanu obudowy w polu XI/9, wykonania niezbędnej obrywki i uzupełnienia obudowy oraz wydobycia uwięzionych maszyn) oraz zlikwidowanie zagrożenia wynikającego z pozostawienia uzbrojonych i załadowanych materiałem wybuchowym otworów strzałowych w polu XI/9, na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Wznowienie robót w polu XI/9 uzależnił uzyskaniem zgody Dyrektora OUG
we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry