03_02_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 5 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 3s/2022/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 3 lutego 2022 r. o godzinie 101 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, któremu uległ górnik kombajnista oddziału G3-J, lat 42, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie W-1 w pokładach 503 i 504 na poziomie 700 m.

 Pokłady 503 i 504 o łącznej grubości do 5,4 m i nachyleniu od 25° do 40°, zaliczone zostały do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 503 zalega warstwa piaskowca o grubości od 0,75 m do 4,0 m, a powyżej warstwa łupku piaszczystego o grubości od 2,4 m do 4,5 m, natomiast w spągu pokładu 504 warstwa łupku ilastego o grubości od 4,0 m do 6,0 m, a następnie węgiel nieprzemysłowego pokładu 504/1.

Ściana W-1 o długości do 200 m i wysokości do 3,5 m oraz nachyleniu do 34°, eksploatowana z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami badawczymi W-1 i W-2.

Ściana wyposażona była w kombajn ścianowy typu KSW-880EU/1,0kV, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-850 oraz 122 sekcje obudowy zmechanizowanej typu ZRP-19/41-POz i 2 sekcje typu ZRP-19/41-POz/BSN, które oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika badawczego W-2. Obudowa zmechanizowana posiadała osłony czoła ściany oraz osłony oddzielające pole maszynowe od przejścia przeznaczonego dla załogi. Urabianie w ścianie prowadzono jednokierunkowo w stronę chodnika badawczego W-2, a czyszczenie ścieżki kombajnowej w kierunku chodnika badawczego W-1.

Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem badawczym W-2 w ilości około 1050 m3/min.

Eksploatację pokładów 503 i 504 ścianą W-1 rozpoczęto w dniu 26 października 2021 r. i do dnia 2 lutego 2022 r. uzyskano nią około 256 m postępu z zaplanowanych 490 m.

W dniu 2 lutego 2022 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2130, sztygar zmianowy oddziału G3-J skierował do ściany W-1 zespół 14 pracowników, w tym 2 do obsługi kombajnu. Roboty w ścianie rozpoczęto od urobienia kombajnem ociosu od sekcji nr 90 do chodnika badawczego W-2. Następnie prowadzono czyszczenie ścieżki kombajnowej w kierunku chodnika badawczego W-1. Około godziny 101 w dniu 3 lutego 2022 r., gdy prawy organ kombajnu znajdował się na wysokości sekcji obudowy zmechanizowanej nr 13, w której osłona pola przejścia była zamknięta i nie zabezpieczała tego pola, bryła węgla odspoiła się od ociosu i przemieszczając się po przenośniku ścianowym uderzyła w kombajn i rozpadła się na kilka mniejszych kawałków, które wpadły do pola przejścia dla załogi i uderzyły kombajnistę w głowę.

Pracownicy zatrudnieni w ścianie udzielili kombajniście pierwszej pomocy, a następnie rozpoczęli jego transport w kierunku szybu 8 na poziomie 700 m.

W czasie transportu poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz. Po wytransportowaniu na powierzchnię poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W dniu 15 lutego 2022 r., do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wpłynęła informacja kierownika ruchu zakładu górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w Rybniku o zgonie w dniu 14 lutego 2022 r. górnika kombajnisty oddziału G3-J, który w dniu 3 lutego 2022 r. o godzinie 101 uległ wypadkowi.

W związku z tym, wypadek zaistniały w dniu 3 lutego 2022 r. o godzinie 101 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, w ścianie W-1 w pokładach 503 i 504 na poziomie 700 m, któremu uległ górnik kombajnista oddziału G3-J, zakwalifikowano jako wypadek śmiertelny.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przebywanie kombajnisty sterującego praca kombajnu w miejscu niedozwolonym i niezabezpieczonym osłoną oddzielającą pole maszynowe od przejścia przeznaczonego dla załogi.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry