08 01 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia  18 stycznia 2024 r.

INFORMACJA Nr 3/2024/EW

o pożarze rozdzielni elektrycznej 6 kV R564 zasilającej napęd przenośnika taśmowego C-6.4, do którego doszło w dniu 8 stycznia 2024 r. o godzinie 1304 w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

W dniu 8 stycznia 2024 r. o godzinie 1304 w oddziale g-3 KWB „Turów” doszło do pożaru rozdzielni elektrycznej 6 kV R-564, zasilającej napęd przenośnika taśmowego o numerze zakładowym C-6.4 i numerze inwentarzowym 16000005404 w poziomie nadkładowo-węglowym +145 m. oddziału g-3.

W dniu 8 stycznia 2024 r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 600 sztygar zmianowy oddziału g-3 przydzielił operatora do obsługi przenośnika taśmowego C-6.4. Operator dokonał przeglądu przenośnika i potwierdził jego sprawność w książce pracy maszyny. Przenośnik pracował z przerwami do godziny 1250 i został zatrzymany w związku z koniecznością przeprowadzenia czyszczenia bębna zwrotnego. Operator po uruchomieniu przenośnika o godzinie 1304 usłyszał nietypowe odgłosy z rozdzielni 6 kV R564, zabudowanej na szczytowej platformie napędu przenośnika oraz zauważył dym wydobywający się z wywietrzników, znajdujących się po prawej stronie od wejścia do rozdzielni. Operator wyłączył zasilanie napędu przenośnika wyłącznikiem awaryjnym. Poinformował telefonicznie dyspozytora kopalni o zdarzeniu. Dyspozytor uruchomił pożarową akcję ratowniczą i wezwał służby ochrony przeciwpożarowej. Około godziny 1325 na miejsce pożaru przybyła zakładowa straż pożarna TZR (dział ochrony przeciwpożarowej). W tym samym czasie w rejon stacji napędowej przenośnika C-6.4 przybyli sztygar zmianowy oddziału g-3 oraz elektryk oddziału e-2, który odłączył rozdzielnię spod napięcia. Po potwierdzeniu wyłączenia napięcia strażacy przystąpili do gaszenia pożaru gaśnicami proszkowymi i śniegowymi. Zużyto dziewięć gaśnic. Akcja pożarowa została zakończona o godzinie 1550 po stwierdzeniu braku zagrożenia. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

Podczas oględzin miejsca pożaru stwierdzono, że spaleniu uległy zabudowane w rozdzielni 6 kV R564 miedzy innymi rozdzielnice niskiego napięcia, skrzynka sterownicza systemu SPROM (sterowanie napędami przenośnika) oraz szafy z oporami rozruchowymi.

Przyczyna pożaru zostanie ustalona po przeprowadzeniu badań przyczyn i okoliczności zdarzenia.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni w części dotyczącej eksploatacji rozdzielni kontenerowej 6 kV R564 zasilającej napęd przenośnika taśmowego C-6.4 o numerze inwentarzowym 16000005404, do czasu usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, doprowadzenia jej do stanu technicznego zgodnego z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz dokonania odbioru technicznego i wydania przez kierownika ruchu zakładu górniczego zezwolenia na ponowne oddanie jej do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry