Niebezpieczne zdarzenia - pożary

Pożary w 2024 roku

Lp Data Zakład górniczy Wydarzenie Poszkodowani w wypadkach śm/c/l Opis
 1. 8.01.2024 godz. 1304  KWK Turów pożar egzogeniczny 0/0/0 szczegółowa treść
 2. 10.01.2024 godz. 155  ZG Janina pożar endogeniczny  0/0/0 szczegółowa treść 
3. 30.01.2024 około godz. 1150 ZG Pagórki Zachodnie Ic pożar egzogeniczny 0/0/0 szczegółowa treść  
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0  

Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry