08.10.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-21/gem-23/2008

Katowice, dnia 15.10.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 21/2008 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 08.10.2008 r. o godz. ok.15oo, w zakładzie górniczym „Jaworze Gałuszka”, należącym do przedsiębiorcy Ryszard Gałuszka, zam. Jaworze dolne 9a, któremu uległ Ryszard Gałuszka, przedsiębiorca prowadzący działalność górniczą od 25.09.1998 r., lat 56

Ruch zakładu górniczego „Jaworze Gałuszka” prowadzony jest na podstawie planu ruchu sporządzonego w formie uproszczonej na lata 2004-2008, zatwierdzonego przez Dyrektora OUG w Krośnie decyzją z dnia 18.05.2004 r., l.dz. 0234/III-33/03/Sz. Zakład prowadzi działalność polegającą na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Jaworze Gałuszka”. Eksploatacja złoża odbywa się dwupoziomowo, z poziomów niezawodnionych.

Wypadek zaistniał na drodze technologicznej prowadzącej do poziomu eksploatacyjnego położonego w północno-wschodniej części obszaru górniczego.

W dniu wypadku ok. 1415 do domu poszkodowanego przedsiębiorcy, położonego w niewielkiej odległości od zakładu górniczego, przybył kierowca samochodu ciężarowego marki SCANIA, gdzie poinformował o zamiarze załadunku samochodu. W rozmowie kierowcy i operatora ładowarki ustalono, że samochód wjedzie pierwszy na teren zakładu górniczego, a następnie ładowarka ZL50G Po przejechaniu, po spągu wyrobiska ok. 350 m, samochód jadąc po pochyłej drodze, prowadzącej na poziom załadunku, ugrzązł. Poszkodowany ominął samochód ładowarką z prawej strony, od strony górnej skarpy, i pojechał na poziom załadunku w celu odszukania liny. W tym czasie kierowca manewrował, próbując wydostać samochód z koleiny. Podczas tych czynności samochód przesunął się do tyłu, w kierunku skarpy górnej blokując przejazd. Po tych czynnościach kierowca udał się pieszo w kierunku ładowarki w celu pomocy w poszukiwaniu liny. W chwili stwierdzenia, że liny nie ma operator ładowarki rozpoczął cofanie w kierunku miejsca postoju samochodu, aby udać się po linę (do domu), w tym momencie kierowca samochodu poinformował operatora ładowarki, że nie ma możliwości ominięcia samochodu, i żeby skierował się inną drogą.
Operator nie zareagował na informacje kierowcy i konturował manewr cofania. Kierowca wsiadł do kabiny i po zorientowaniu się, że ładowarka kieruje się w maskę jego samochodu, nadał sygnały dźwiękowe, w celu ostrzeżenia operatora. Po drugim sygnale ładowarka zatrzymała się, następnie podjechała do przodu i ponownie zaczęła cofać, mijając samochód z lewej strony, od dolnej skarpy. Kierowca widząc, że nie ma szans ominięcia samochodu trąbił i dawał sygnały ręka przez okno, operator nie reagował na jego znaki. Ładowarka zaczęła stopniowo przechylać się po czym, na wysokości kabiny kierowcy samochodu Scania, przewróciła się na lewy bok, przygniatając poszkodowanego do podłoża.

Kierowca powiadomił pogotowie i straż pożarną, a następnie kierowca wraz z sąsiadem poszkodowanego, który przebywał niedaleko od miejsca zdarzenia podjęli próbę wyciągnięcia poszkodowanego spod ładowarki, próbując podkopać pod nim grunt. Po ok. 5-10 min przybyło więcej osób i zaczęli pomagać podkopywać poszkodowanego. Po ok. 20 min przybyła karetka pogotowia. Personel medyczny wraz z innymi po ok. 5min wyciągnęli poszkodowanego spod ładowarki. Po wyciągnięciu poszkodowanego personel karetki rozpoczął akcję reanimacyjną , która trwała ok. 5-10 min, po czym poszkodowanego przewieziono do szpitala w Dębicy, gdzie w wyniku doznanych obrażeń wewnętrznych zmarł. Straż pożarna nie podejmowała działań.

Wypadek zgłoszono do OUG w Krośnie w dniu 08.10.2008 r. o godz. 1545.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie operatora przez ładowarkę do podłoża.

W związku zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krośnie wydał decyzję nakazującą:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego na drodze technologicznej w rejonie znajdowania się przewróconej ładowarki ZL50G do czasu ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznego sposobu usunięcia jej z terenu zakładu górniczego. Rejon znajdowania się ładowarki ZL50G, jako miejsce niebezpieczne zabezpieczyć w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji ładowarki ZL50G do czasu dostosowania jej stanu technicznego do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wydania pisemnego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie jej do ruchu w zakładzie górniczym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry