Wypadki śmiertelne w 2008

Opisy wypadków śmiertelnych w 2008 roku

<!-- start nagłówka -->
Kopaliny podstawowe
L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
 1. 12.01.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice"

 1

Wydawca paliw i olejów bez zgody dysponenta przewozu przechodząc na drodze przewozowej kolei podziemnej chodnikiem transportowym T-341 na poziomie 740 m, w czasie przejazdu pociągu ze składem wozów załadowanych urobkiem, został uderzony metalową płytą wspornika resoru i najechany przednim lewym kłem wagonu oraz przygnieciony i przemieszczony po torowisku przez podwozie wagonu. Poszkodowany w wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Zespół powypadkowy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w protokole Nr 1/N/2008, zatwierdzonym w dniu 21.03.2008 r. przez Dyrektora O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, stwierdził, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy. Wyrokiem Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy z dnia 13.05.2010 r. wypadek został uznany jako wypadek przy pracy.
2. 13.01.2008 KWK „Mysłowice - Wesoła” 2 W wyniku samozapalenia się węgla, w otamowanej części chodnika IX wsch. i przecince ściany 558 w przystropowej części pokładu 510 na poziomie 665 m, doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Podmuch oraz płomień palącego się metanu zapoczątkowały wybuch pyłu węglowego w rejonie przecinki badawczej ściany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. Zdarzenie to spowodowało wypadek zbiorowy (2 wypadki śmiertelne, 1 lekki).                (opis szczegółowy)
3. 22.02.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin"

 1

Podczas przejazdu lokomotywą kopalnianą w przekopie głównym na poziomie 610 m, maszynista lokomotywy wychylił się poza obrys lokomotywy i został dociśnięty do wozu stojącego na rozjeździe doznając zmiażdżenia głowy.                   (opis szczegółowy)
4. 13.03.2008

KWK „Jas -Mos”

 1

Podczas jazdy pociągu towarowego, w którego skład wchodziła lokomotywa Lea BM - 12/2T oraz 5 wozów małych do transportu długich materiałów, w wytycznej południowej na poziomie - 400 m, maszynista lokomotywy wychylił się z kabiny, w wyniku czego jego głowa została pochwycona i dociśnięta zwisającą liną ø 16 mm do kabiny lokomotywy powodując uduszenie poszkodowanego.   (opis szczegółowy)
5. 08.04.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

 1

W następstwie  tąpnięcia, wywołanego wstrząsem o energii E=1,0 x 107 J, w czasie prowadzenia robót górniczych : wiercenia, kotwienia i ładowania przodków materiałem wybuchowym, nastąpiło dynamiczne przemieszczenie się do wyrobisk odłamków skalnych oraz przemieszczenie maszyn w wyrobisku w wyniku podmuchu. Skutkiem tąpnięcia objętych zostało 6 pracowników w polu eksploatacyjnym X/1 oddziału G-5 na poziomie 950 m. W wyniku tąpnięcia zaistniał wypadek zbiorowy (1 śmiertelny, 5 lekkich).             (opis szczegółowy)
6. 14.04.2008

KWK „Zofiówka”

Firma usługowa PROGÓR  Sp. z o.o.

 1

Podczas wykonywania wykładki w czole przodka upadowej F-1 z poziomu 900 m do poziomu 1080 m, nastąpiło oberwanie się brył skalnych ze stropu, które opadając uderzyły i docisnęły głowę poszkodowanego do odrzwi obudowy.  (opis szczegółowy)

7.  04.06.2008

KWK „Borynia”

W tym 2 wypadki śmiertelne  pracowników Zakładu Odmetanowania Kopalń
Spółka
z o.o.

 6

W rejonie ściany F-22, eksploatowanej z zawałem stropu w pokładzie 405/1łg na poziomie 838 m, nastąpiło zapalenie i wybuch metanu, w wyniku którego 23 pracowników uległo wypadkom (6 śmiertelnym, 5 ciężkim i 12 lekkim - w tym 4 pracowników ZOK Sp. z o.o. 2 wypadki śmiertelne, 1 ciężki, 1 lekki). W momencie zdarzenia w rejonie ściany przebywało 32 pracowników.
W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał w dniu 5 czerwca 2008r. komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego. Komisja zakończyła pracę w dniu 31 marca 2009r. Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na pracowników płomienia, wysokiej temperatury, fali podmuchu i gazów szkodliwych dla zdrowia, w wyniku zapalenia i wybuchu metanu. Do zdarzenia przyczyniło się skumulowanie niekorzystnych czynników, powodujących zakłócenie istniejącego stanu równowagi w zrobach ściany tj;
- zaburzenie przepływu powietrza w rejonie ściany, spowodowane „krótkim spięciem wentylacyjnym”, na skutek jednoczesnego otwarcia tam wentylacyjnych, zabudowanych w pochylni F- 22 i w chodniku F- 20 w pokładzie 405/1łg,
- rozszczelnienie rurociągu odmetanowania w chodniku F- 22b w odległości ok. 109 m. przed frontem ściany, sygnalizowane spadkiem depresji na stacji odmetanowania,
- utrzymywanie się niebezpiecznych nagromadzeń metanu w zrobach zawałowych ściany 405/1łg, a w szczególności na odcinku pomiędzy ostatnią sekcją obudowy zmechanizowanej a sekcją nr 90.
(opis szczegółowy)
 8.  18.06.2008 Poszukiwania Naftowe „Diament”
Sp. z o.o. w Zielonej Górze

 1

Będący pod wpływem alkoholu (2,3 ‰) pomocnik wiertacza, po wejściu po pionowej drabinie na mostek wieżowy wiertni typu IRI 750, w czasie wykonywania prac bez zabezpieczenia, spadł z mostka wieżowego na podłogę podbudowy szybu z wysokości około 18 m doznając śmiertelnych obrażeń.             (opis szczegółowy)
9. 04.07.2008 KWK „Mysłowice - Wesoła”

 1

W trakcie prac związanych z montażem sekcji obudowy FAZOS 17/37 w dziesięciometrowej wnęce, wykonanej z chodnika ścianowego 2s bis w pokładzie 510 warstwa 2 (środkowa) na poziomie 500 m, w celu uzyskania miejsca dla zabudowy stropnicy sekcji, podczas skracania stropnicy obudowy chodnika przy pomocy piły hydraulicznej, nastąpiło załamanie się stropnic obudowy chodnikowej  i opad skał stropowych wnęki i chodnika ścianowego 2s bis. Przemieszczające się do wyrobiska elementy obudowy i skały stropowe przygniotły pracownika zatrudnionego we wnęce.                (opis szczegółowy)
10. 14.07.2008

KWK „Zofiówka”

Firma usługowa Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót
Górniczych
Sp. z o.o.

 

 

 1

Podczas wjazdu pociągu osobowego, na tor peronowy stacji osobowej SO-2 na poziomie 900 m, pracownik firmy JPRG Sp. z o.o. wyskoczył z drugiego wozu za lokomotywą i znalazł się w przestrzeni o szerokości 0,35 m pomiędzy wozami osobowymi a przegrodą.            (opis szczegółowy)
11. 18.07.2008 ZGH „Bolesław” S.A.
Kopalnia „Olkusz -Pomorzany"

Firma usługowa
Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowe „Galena"

Sp. z o.o.

 1

W czasie wycofywania z przodka chodnika poszukiwawczego 6615 samojezdnego wozu wiertniczego SWW na poziomie +240 m n.p.m., górnik znalazł się w zasięgu ramienia wozu i został dociśnięty nim do obudowy wyrobiska doznając ciężkich urazów głowy. Dnia 20.07.2008 nastąpił zgon poszkodowanego.(opis szczegółowy)
12.  25.07.2008

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

Firma usługowa PeBeKa S.A.

 1

Podczas kotwienia stropu kotwiarką SWK-1HW, nr fabryczny 001/2006, w przodku komory 5 z pasa 5 na poziomie 1100 m, ze stropu odspoiła się bryła skalna, która opadając uderzyła i przygniotła do spągu górnika - pomocnika operatora kotwiarki. W dniu 26.07.2008 o godz. 515 wskutek odniesionych obrażeń poszkodowany zmarł.(opis szczegółowy)
13. 31.07.2008 KWK „Krupiński”

 1

Podczas sprawdzania stanu technicznego głowicy kombajnu chodnikowego AM50z-w w chodniku nadścianowym N-13 w pokładzie 329/2 poziom 820 m, bezpośrednio w czole przodka, nastąpiło oberwanie się bryły skalnej ze stropu, która opadając docisnęła głowę kombajnisty do organu urabiającego. (opis szczegółowy)
14. 04.08.2008 Lubelski Węgiel „Bogdanka”  S.A.

 1

Po wyjściu z komory oddziału EŁ do przekopu N-0 na poziomie 960 m elektromonter, będący pod wpływem alkoholu (1,95 ‰), najechany został lokomotywą Lea BM-12/T ciągnącą skład pociągu osobowego z załogą górniczą.  (opis szczegółowy)
15. 05.08.2008 ZG „Janina”

 1

Pracownik zatrudniony w rejonie napędu ściany nr 131 w pokładzie 119/2 na poziomie 350 m, podczas przechodzenia przez zatrzymany przenośnik ścianowy JOY AFC, stracił równowagę i upadł na będący w ruchu przenośnik zgrzebłowy Grot-850, zabudowany w pochylni K-478, którym został przemieszczony pod kruszarką Scorpion 1800P.               (opis szczegółowy)
16. 25.08.2008 KWK „Bielszowice”

 1

W trakcie wykonywania prac w ścianie 511 w pokładzie 510 na poziomie 780 m, związanych z zabezpieczeniem stropu na odcinku zaistniałego opadu skał, ze stropu odspoiły się skały, które uderzyły pracującego pod niezabezpieczonym stropem górnika. W wyniku uderzenia opadającymi skałami doznał on ciężkich obrażeń wskutek czego w dniu 01.09.2008 zmarł w szpitalu.             (opis szczegółowy)
17. 26.08.2008 KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica

 1

Górnik w drodze po zakończonej pracy, idąc chodnikiem podstawowym w pokładzie 409/1 do przecznicy oddziałowej C7 poziom 750 m, zasłabł i stracił przytomność. Akcja reanimacyjna prowadzona od godz. 723 do 830 nie dała rezultatu. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon o godz. 830. Zdarzenie początkowo zakwalifikowane jako zgon naturalny, wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 26.08.2009 r., zostało uznane jako wypadek przy pracy.

18.

29.08.2008 KWK „Bielszowice”

 1

Po niedozwolonym usunięciu blokady mechanicznej pokrywy komory odpływowej wyłącznika wielostycznikowego typu HA-dk 9/8/VAC 400, elektromonter otwarł komorę i w czasie wykonywania czynności łączeniowych porażony został prądem elektrycznym o napięciu 1000 V.  (opis szczegółowy)
19. 05.09.2008 KWK „Piast”

 1

W ścianie 365 w pokładzie 209 na poziomie 650 m, w trakcie zabezpieczania nadmiernie odsłoniętego stropu polegającego na zakładaniu stropnic drewnianych na stropnicę sekcji obudowy zmechanizowanej, w rejonie napędu zwrotnego przenośnika ścianowego zabudowanego w ścianie, nastąpiło oberwanie się brył węgla ze stropu i z ociosu ściany, które uderzyły stojącego na przenośniku ścianowym górnika przodowego i przygniotły go do trasy tego przenośnika.       (opis szczegółowy)
20. 17.09.2008 KWK „Bobrek - Centrum” Ruch Bobrek

 1

W czasie czyszczenia pomostu w rejonie pracujących klap zbiorników końcowych poniżej poziomu 726 m przy szybie „Bolesław” ślusarz został dociśnięty do konstrukcji zbiornika ruchomym elementem napędu klapy doznając śmiertelnych obrażeń.
(opis szczegółowy)
21. 22.09.2008 KWK „Bielszowice“

Firma usługowa MONTOWAG s.c.

 1

Podczas budowy studzienki odwadniającej pod budowę wagi kolejowej tensometrycznej przy torze nr 103 w rejonie ZMPW, obok zbiornika koncentratu płuczki miałowej, przy ręcznym montażu 6-go kręgu betonowego nastąpiło jego ześlizgnięcie i opadnięcie. Opadający krąg uderzył poszkodowanego i przygniótł do skarpy wykopu. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany zmarł.(opis szczegółowy)
22. 06.10.2008 KWK „Halemba-Wirek”  Ruch Wirek

 1

Sztygar zmianowy oddziału mechanicznego w dziale przeróbki mechanicznej, wszedł w budynku sortowni na poziomie + 22 m na skorodowaną pokrywę włazu zbiornika miału, która załamała się, co spowodowało jego wpadnięcie do gardzieli zbiornika na poziomie + 6 m i uduszenie miałem węglowym.
(opis szczegółowy)
23. 22.10.2008 KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica

 1

W rozdzielni 6 kV R-905 na poz. 950 m, podczas opuszczania wcześniej podwieszonej na łańcuchach do łuków stropnicowych obudowy konstrukcji sekcji „C” rozdzielni za pomocą dwóch wciągników typu WR-2,5, konstrukcja utraciła stabilność i przewróciła się na spąg wyrobiska, uderzając i dociskając do spągu elektromontera - przodowego, powodując jego śmiertelne obrażenia.
(opis szczegółowy)
24. 02.12.2008 KWK „Wujek”
Ruch Śląsk

 1

W trakcie urabiania kombajnem ściany 3d w pokładzie 502K, na poziomie 1050 m, w rejonie sekcji nr 91-92, górnik kombajnista, w czasie sterowania kombajnem i jednoczesnego zamykania osłon odociosowych sekcji obudowy, został uderzony bryłą węgla o wymiarach ok. 2,50 m x 0,66 m x 0,62 m, która przemieściła się do przejścia dla załogi, w wyniku zatoru i ruchu przenośnika ścianowego oraz kombajnu. Doznał ciężkich obrażeń ciała i przewieziony został do szpitala w Sosnowcu, gdzie około godz. 608 zmarł.
(opis szczegółowy)
25. 12.12.2008 KWK „Bielszowice”

 1

Podczas wykonywania manewru ciągnięcia składu wozów osobowych po sąsiednim torze za pomocą łańcucha, w rejonie stacji osobowej głównej na poziomie 840 m, maszynista lokomotywy, podczas próby wypięcia łańcucha z przemieszczającego się jeszcze składu wozów osobowych, został przygnieciony do korpusu lokomotywy wykolejonym pierwszym wozem składu.
(opis szczegółowy)

26.

 29.12.2008 ZG „Polkowice-Sieroszowice”

 1

W czasie dojścia do stanowiska obsługi maszyny wyciągowej na nadszybiu szybu P-VI na poziomie +14 m maszynista maszyn wyciągowych uderzony został w głowę drzwiami jednej z tam śluzy szybowej  doznając śmiertelnych obrażeń.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 32 x

 

<!-- start nagłówka -->
Kopaliny pospolite
L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1.

08.10.2008

ZG „Jaworze Gałuszka”

 

1

Przedsiębiorca, będący jednocześnie osobą dozoru niższego, nie posiadając uprawnień do obsługi ładowarki i będąc pod wpływem alkoholu (2,4 ‰), podczas manewru omijania ładowarką samochodu ciężarowego od strony skarpy, spowodował utratę jej stabilności i przewrócenie. Przewracająca się ładowarka przygniotła przedsiębiorcę do podłoża ze skutkiem śmiertelnym.
(opis szczegółowy)

2.

18.10.2008

ZG „Nowy Staw” w Nowym Stawie,
gm. Łagów

 

1

W zakładzie przeróbczym podczas czyszczenia bębna odchylającego, zabudowanego w rejonie napędu przenośnika taśmowego z uszkodzonym zabezpieczeniem stanu wyłączenia, ręka pracownika i jego bark zostały wciągnięte pomiędzy dolna taśmę przenośnika i bęben odchylający, w wyniku załączenia przenośnika przez innego pracownika.
(opis szczegółowy)

Łączna liczba poszkodowanych 2 x

 

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry