09 01 2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 19 stycznia 2021 r.           

INFORMACJA Nr 1/2021/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 9 stycznia 2021 r. o godz. 2255, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ ślusarz-mechanik p/z.

Do wypadku doszło 9 stycznia 2021 r. o godz. 2255, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, podczas napinania naprawionej taśmy przenośnika typu Legmet 1200 o numerze zakładowym L-207, zabudowanego w upadowej D-5, na poziomie 1050 m, w Rejonie SW-1.

W dniu 9 stycznia 2021 r. na zmianie III WSP zespół pracowników oddziału transportu poziomego T-51 otrzymał polecenie kontynuacji usuwania awarii przenośnika L-207 spowodowanej zerwaniem taśmy tego samego dnia na zmianie I WSP. Ok. godz. 2245, po ściągnięciu i zszyciu taśmy, na polecenie sztygara zmianowego przystąpiono do napinania taśmy. Pracownicy, w tym ślusarz-mechanik, rozstawili się wzdłuż trasy ciężarowego układu napinania taśmy w celu obserwacji układania się lin napinających. Zauważywszy nierówne napięcie lin sztygar polecił zatrzymać układ napinania. Ślusarz-mechanik prawdopodobnie usiłował prawą dłonią naprowadzić napiętą linę na krążek linowy wózka pętlicowego. Wskutek nagłego dociśnięcia liny do krążka doszło do pochwycenia prawej dłoni ślusarza-mechanika skutkującego amputacją kciuka oraz urazem palców drugiego, trzeciego i czwartego. Poszkodowany poinformował o zdarzeniu sztygara, który udzielił mu pierwszej pomocy i powiadomił o wypadku dyspozytora. Poszkodowany został przetransportowany pod szyb SW-1 w asyście wyznaczonego pracownika. Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowany odprowadzony został do punktu pielęgniarskiego, z którego został przejęty przez zespół pogotowia ratunkowego i przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Głogowie.

Brak opinii lekarskiej. Według informacji z punktu pielęgniarskiego poszkodowany doznał amputacji kciuka prawego oraz urazu palców drugiego, trzeciego i czwartego prawej dłoni.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 9 stycznia 2021 r. o godz. 2345.

Przyczyna wypadku

Prawdopodobną przyczyną wypadku było pochwycenie prawej dłoni ślusarza-mechanika pomiędzy linę napinającą i krążnik linowy podczas próby naprowadzenia liny na krążek w czasie napinania taśmy przenośnika. 

W związku z wypadkiem nie zachodziła potrzeba wydania decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry