10.01.2009

Tąpnięcie sprowokowane robotami strzałowymi w oddziale G-12 na poziomie 1050 m, związane ze wstrząsami o energiach : E=3,3 x 107 J w dniu 10.01.2009 (zlokalizowany w rejonie skrzyżowania komory K-24 z pasem P-79) i E=2,4 x 108 J w dniu 11.01.2009 (zlokalizowany w caliźnie przed frontem, na wysokości komory K-25 i przecinki 9/T-142) z użyciem 387 kg MW.
do góry