Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia

Tąpnięcia w 2009 roku

  

Lp Data Zakład górniczy Energia wstrząsu [J] Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 10.01.2009 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 3,3x 107,
2,4 x 108
 0/0/0 szczegółowa treść
2. 25.03.2009 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”  1,5 x 107

 1/0/4

szczegółowa treść

3.  1.06.2009 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”  1,6 x 107

 0/0/2

szczegółowa treść

4.

 21.07.2009 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”  9,3 x 107

 0/0/4

szczegółowa treść
5.  5.10.2009 KWK „Bielszowice” 3 x 107

 0/3/3

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 1/3/13 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry