10.04.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.05.2008 r.

INFORMACJA Nr 26/2008/EW

w sprawie awarii głębinowego agregatu pompowego typu UPZ 160-228/10, która zaistniała w dniu 10.04.2008 r. o godzinie 700 w pompowni głębinowej zakładu górniczego CZOK w Czeladzi, Rejon „Gliwice” – Ruch II.

Pompownia głębinowa w rejonie „Gliwice” – Ruch II wyposażona jest w agregat pompowy głębinowy typu UPZ 160-228/10 i rurociąg tłoczny 244,5 x 10 mm, prowadzony w szybie II. Silnik agregatu pompowego o mocy 820kW zasilany jest napięciem 6 kV. Praca układu odwadniania monitorowana jest komputerowym programem wizualizacji i sterowania MONITOR-PRO.

W dniu 10.04.2008 r. przy poziomie lustra wody –268,37m o godzinie 700 z powodu stopniowo obniżającej się wydajności agregatu pompowego (od wartości 8,58 m3/min. w dniu 31.03.2008 r. do wartości 7,95 m3/min. w dniu 10.04.2008 r.), podjęto decyzję o jego wyłączeniu. W wyniku przeprowadzonego przeglądu rurociągu tłocznego przy użyciu kamery przemysłowej stwierdzono, że nieszczelność występuje na odcinku rurociągu znajdującego się pod poziomem lustra wody.

Przyczyna awarii głębinowego agregatu pompowego zostanie określona po demontażu agregatu pompowego na powierzchni.

W dniu 10.04.2008 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Zespołu Opiniodawczego ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń Wodnych SRK S.A. Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi omówiono problematykę dotyczącą awaryjnego stanu pompowni głębinowej w Rejonie „Gliwice” – Ruch II. Ustalono, że minimalny czas retencji w zbiorniku awaryjnym, rzędna –261,33 m, wynosi 30 dni. W tym czasie, według oświadczenia kierownika ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń awaria zostanie usunięta. Rozpoczęto procedurę związaną z wymianą agregatu pompowego.

Poziom lustra wody w dniu 22.04.2008 r. wynosił –266,24 m i do górnego poziomu zbiornika awaryjnego (–261,33 m) zapas wynosił 4,91 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry