11_01_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 14 lutego 2022 r.

INFORMACJA Nr 1/2022/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 11 stycznia 2022 r. około godziny 1650 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G-1, lat 38, pracujący w górnictwie 6 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie B-6 w pokładzie 404/2 na poziomie 1000.

Pokład 404/2 o grubości od 2,53 m do 4,20 m i nachyleniu do 15°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu zalegają naprzemienne warstwy łupka ilastego i węgla o grubości do około 2,0 m, a następnie iłowce i mułowce oraz piaskowiec o grubości do około 6,5 m.

Ściana B-6 o długości do 304 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami B-7 i B-9. Ściana ta wyposażona została w kombajn ścianowy typu JOY 4LS20 LWS 503, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu PAT E-260 w. II oraz 201 sekcji obudowy zmechanizowanej w tym między innymi: 22 sekcje typu JZR-17,3/42,7-POz WII oraz 7 sekcji typu FAZOS-JZR-17/37/06-2x3130-1. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika B-9.

Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem B-7 w ilości około 1200 m3/min.

Eksploatację pokładu 404/2 ścianą B-6 rozpoczęto w dniu 11 września 2020 r.

Do dnia 11 stycznia 2022 r. ściana uzyskała około 945 m postępu z planowanych 950 m i w ramach przygotowania jej do likwidacji, strop na całej długości ściany zabezpieczono 9-cioma rzędami siatek stalowych łańcuchowo-węzłowo-przegubowych układanych sukcesywnie na stropnicach sekcji obudowy.

W dniu 11 stycznia 2022 r., na zmianie „B” rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału G-1 skierował zespół 4 górników do prac związanych z transportem materiałów przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym, w tym siatek stalowych oraz podkładów drewnianych. Około godziny 1600 górnicy rozpoczęli transport tych materiałów od strony chodnika B-7, w kierunku chodnika B-9. Jeden z górników wyznaczony został do zatrzymania przenośnika ścianowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego zabudowanego przy sekcji nr 2, w momencie dotransportowania tam załadowanych materiałów.

Z niewyjaśnionych przyczyn około godziny 1650 ruch przenośnika ścianowego został zatrzymany przez innego pracownika zatrudnionego w ścianie, a górnik przebywający przy wyłączniku awaryjnym wszedł na przenośnik ścianowy. W rejonie sekcji nr 4 jego nogi zostały dociśnięte do drabinek posuwu kombajnu bryłą skalną o wymiarach 2,8 m x 0,65 m x 0,4 m, odspojoną ze stropu i ociosu ściany.

Pracownicy zatrudnieni w ścianie uwolnili górnika i udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie rozpoczęli jego transport w kierunku szybu II na poziomie 830.

W czasie transportu poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz. Po wytransportowaniu na powierzchnię poszkodowany został przewieziony śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu.

W dniu 13 stycznia 2022 r. kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku o amputacji podudzia lewej nogi u poszkodowanego górnika.

Przyczyną wypadku ciężkiego było dociśnięcie nóg górnika, przebywającego na trasie przenośnika zgrzebłowego ścianowego, do drabinek posuwu kombajnu bryłą skalną o wymiarach 2,8 m x 0,65 m x 0,4 m odspojoną ze stropu i ociosu ściany.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 404/2 ścianą B-6.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował zapewnieniem sprawności urządzeń chroniących osoby przebywające w wyrobisku ścianowym o wysokości większej niż 2,4 m, przed uderzeniami brył węgla spadających z czoła ściany, poprzez:

  • usunięcie uszkodzeń osłon czoła ściany w sekcjach obudowy zmechanizowanej typu: JZR-17,3/42,7-POz WII nr 3 oraz FAZOS-JZR-17/37/06 2x3130-1 nr 2,
  • zabudowanie osłon czoła ściany w sekcjach obudowy zmechanizowanej typu JZR-17,3/42,7-POz WII nr 6 i 13.

Na odcinku ww. sekcji obudowy zmechanizowanej wysokość ściany wynosiła około 3,0 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry