Wypadki ciężkie 2022

Opisy wypadków ciężkich w 2022 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
         
         
Łączna liczba poszkodowanych - -

2021 | 2020 | 2019

do góry